Budoucnost lokálních topidel a klimatické změny


Spalování dřeva v moderních topidlech je ekologické i ekonomické,
kamna ani krby nikdo nazakazuje a ani se k tomu nechystá!

Jistě jste v posledních týdnech a měsících také narazili na články, které varují všechny současné i budoucí majitele lokálních topidel před omezeními a zákazy, které jim když ne zítra, tak v blízké budoucnosti zcela jistě hrozí. Než začnete panikařit a měnit ohledně krbů či kamen své budoucí plány, vezměte rozum do hrsti, hledejte informace u těch, kterým nejde jen o senzaci a šokování čtenářů, a přestaňte věřit bludům, které píší tzv. „odborníci na všechno“.

Ze všeho nejdřív je třeba zmínit skutečnost, že nikdo nechce a nebude zakazovat či omezovat správně fungující kamna či krby. Respektují-li jejich výrobci současné přísné účinnostní a emisní limity a topili v nich jejich uživatelé správně, což je v zájmu nás všech, pak je třeba zdůraznit, že jde o zdroje:

  • ekonomické (relativně nízká cena dřeva, jeho dostupnost, vysoká účinnost kamen)
  • ekologické (příznivý dopad na životní prostředí, obnovitelný zdroj energie, minimální uhlíková stopa)
  • nezávislé (fungují nezávisle na dodávce el. energie a dalších sítí)
  • zdraví prospěšné s pozitivním vlivem na psychiku (sálavé teplo, přítomnost živého ohně, generátor záporných iontů)
  • s výhodným faktorem neobnovitelné primární energie (minimální energetická náročnost na výrobu a dopravu energie k místu spotřeby)
  • estetické (významný středobod interiéru)

Jak je to se spalováním dřevní biomasy

Biomasa je obnovitelný zdroj energie. Existuje mnoho druhů biomasy, ale nás bude zajímat výhradně kusové dřevo. O jeho obnovování se stará sama příroda, kvůli udržení harmonie mezi čerpáním a růstem musí ale člověk vydatně pomáhat výsadbou nových stromů a péčí o ně.

Dřevo je ta nejúžasnější energetická „baterie“ na světě a pokud je dobře uskladněno, je i po staletích schopno uvolnit energii, kterou do ní slunce, voda a vzduch uložily. Poměr mezi uloženou energií a energií využitelnou pro vytápění označujeme slovem účinnost, a protože stromy rostou relativně pomalu, je velmi moudré využívat tuto dlouhé roky ukládanou energii co nejefektivněji. Moderní topidla to umí. Energii uvolněnou v ohništi uloží do akumulační masy (šamoty, kachloví…) a postupně předají do vytápěného prostoru. Současná kamna a krby jsou účinné „stroje“, které šetří přírodu a smysluplně využívají dřevní biomasu.

Samotné spalování dřeva je poměrně složitý proces, který ovlivňuje řada faktorů. Zásadní roli hraje kvalita paliva, hlavně jeho vlhkost, konstrukce spalovací komory, způsob a množství přiváděného vzduchu. I to nejdokonalejší spalování dřevní biomasy produkuje vedle tepelné energie i další plynné složky a pevné částice. Hovoříme v této souvislosti o emisích, tedy o látkách znečisťujících ovzduší. 

Čím kvalitněji dřevo spálíme, tím menší je procento produkce nežádoucích znečisťujících látek. Mezní hodnoty přítomnosti těchto látek v procesu hoření udávají tzv. emisní limity a zdůrazňována bývá hlavně přítomnost prachových částic a oxidu uhličitého. Lokální topidla spalující biomasu jsou přitom CO2 neutrální. Při spalování dřeva se do atmosféry uvolňuje jen takové množství CO2, kolik z ní stromy při svém růstu získávaly.

A jak je to s mikroprachem? Podle rakouských měření uvolní během jediné silvestrovské noci zábavní pyrotechnika větší množství mikroprachu a emisí obecně než všechna kachlová kamna v zemi za celý rok. Růst nové biomasy (stromy, tráva, keře…) navíc mikroprachové částice zásadně eliminuje.