Cech „otevřel dveře“ svého sídla všem českým kamnářům


Cech kamnářů ČR uspořádal svůj první den otevřených dveří. Místem setkání českých kamnářů se stal 22. listopadu sál Střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově, kde cech sídlí.

Vedení cechu uspořádalo den otevřených dveří, aby si mohli členové cechu prohlédnout nové sídlo a viděli možnosti, které budova školy kamnářům nabízí. Byla to také možnost k setkání kamnářů s kolegy i s prodejci kamnářských produktů, kteří měli možnost se na dni otevřených dveří prezentovat. V neposlední řadě byla akce rovněž prezentací cechu jako organizace, která sdružuje odborníky v tomto oboru.

„Byl jsem velmi překvapený, když ráno kolem půl desáté byly židle a stoly v sále obsazeny. Tak velkou účast jsem nečekal,“ hodnotí zájem návštěvníků prezident Cechu kamnářů ČR Pavel Rynda s tím, že poděkování patří nejen radním za organizaci akce, ale také firmám s kamnářskými produkty, prostřednictvím nichž byli na den otevřených dveří pozváni jak členové cechu, tak kamnáři v cechu neregistrovaní.

Celodenního programu se zúčastnila stovka kamnářů, zhruba polovinu z nich tvořili právě necechovní kamnáři. Neváhali přijet i z velké dálky, jako například Jiří Jindra, kamnář z Kyjova. „Vydal jsem se sem ze zvědavosti. Dlouhodobě uvažuji o vstupu do cechu a chtěl jsem poznat toto prostředí,“ vysvětluje svou motivaci k účasti na dni otevřených dveří cechu a dodává, že akce splnila jeho očekávání.

Den otevřených dveří byl skutečně vhodnou příležitostí pro ty, kdo zvažují, zda se stát členy této organizace. „Využila jsem příležitosti, abych se podívala do sídla cechu a viděla, co se tu řeší. V neposlední řadě to je možnost k osobní schůzce ohledně přijetí,“ míní PhDr. Šárka Hlavatá ze společnosti BeF Home, vyrábějící krbové vložky. Přihlášku do cechu již odevzdala. „Je dobré být v centru dění. Cech kamnářů ČR si vybudoval velice dobré jméno v oboru. Navíc bychom se chtěli jako členi cechu dozvědět mimo jiné informace z legislativy, případně se postupně i do procesu jednání o legislativě zapojit. Chtěli bychom, aby se široká veřejnost dozvěděla, jak důležitý je výběr kvalitního zboží, když mají zájem o kamna či krb. S tím souvisí i otázka bezpečného nakládaní s energiemi, a tedy i otázka legislativy,“ podotýká šárka Hlavatá.

První přednáška, která následovala po oficiálním zahájení dne otevřených dveří, byla právě na téma legislativy. Dále následovaly další odborné přednášky a semináře prokládané komerčními vstupy firem, které na této akci vystavovaly své kamnářské produkty. Byly to firmy Banador, Heluz, Hestia, Jeremias, Kamnářství Rynda, Profikrby, Schiedel, Svět krbů, Timpex.

Část programu byla samozřejmě vyhrazená prohlídkám reprezentativních kanceláří cechu a připravované cechovní laboratoře, která se nachází hned vedle výcvikové dílny, kde se žáci učí kamnářskému řemeslu. Nyní je místnost pro laboratoř stavebně připravená a nově vymalovaná. Hotový je komín a centrální přívod vzduchu, na něž budou napojena kamna sloužící k výzkumu. Přestože tento ambiciózní projekt vybudování laboratoře zatím nestál cech ani korunu, je zapotřebí velkého úsilí radních, aby svou vizi přeměnili ve skutečnost, a naplnili tak své snahy o pozvednutí úrovně kamnářského řemesla v České republice. „Doufám, že i naše další plánované počiny se setkají s takovým zájmem jako tento první den otevřených dveří,“ dodává prezident Rynda.

Odkaz na pořad natočený na “ Dni otevřených dveří“
http://www.rozhlas.cz/cb/neprehlednete/_zprava/cech-kamnaru-ceske-republiky-ma-svou experimentalni-laborator–1307820