Dopis od prezidenta Cechu kamnářů


Vážení vystavovatelé,

tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že aktivně hledáme nové prostory pro vystavování Vašich produktů, jelikož se ukázalo, že dosavadní prostory v hotelu Žebětínský dvůr využívané v rámci konání valných hromad Cechu kamnářů ČR nejsou již dostačující vzhledem k omezené ploše pro výstavu jednotlivých vystavovatelů.

V případě Vašich návrhů na nové prostory pro vystavovatele v rámci konaní Valné hromady Cechu kamnářů ČR nás neváhejte kontaktovat.

S přáním hezkého dne

Pavel Rynda
prezident Cechu kamnářů