Moderní kachlový krb s ležením
Sporák - Vítek
Kachlový sporák s malovanými kachlemi

Nová pravidla pro získání titulu "Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR"

Vážení kolegové, rada Cechu kamnářů ČR a její technická komise na základě usnesení sněmu z roku 2018 zveřejňuje aktualizovaná pravidla pro získání titulu „Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR“.

Titul „Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR“ může získat ten člen cechu, který se aktivně podílí a účastní cechovního života a přispívá k popularizaci a rozkvětu kamnářského řemesla. Titul obdrží každý člen, který v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců získá min. 100 kreditů. Kredity lze získat účastí na školeních zařazených do Koncepce dlouhodobého vzdělávání CK ČR, ale také aktivním zapojením se do cechovního života (psaní článků, popularizace řemesla apod.).

Tento titul je časově omezen na období 4 let z důvodu další motivace sebevzdělávání člena CKČR.

10 bodů

50 bodů

15- 40 bodů

10 - 40 bodů

5 - 20 bodů

5 - 10 bodů

1 - 5 bodů

Součástí koncepce vzdělávání jsou firemní školení. Jsou to ta školení, u kterých pořadatelská firma o zařazení do "cechovního vzdělávání" zažádala technickou komisi. Základní podmínkou pro zařazení je to, že firemní školení obsahuje nejenom tématiku čistě firemní-produktovou, ale také témata obecné kamnářské teorie nebo praxe. Firmy mohou průběžně žádat o zařazení do KDV . Pokud nevíte jak, kontaktujte sekretariát cechu, paní Janu Macourkovou na emailovou adresu sekretariat@cechkamnaru.cz a vyžádejte si informace a podklady. Technická komise posoudí vaše požadavky a při splnění požadovaných kritérií bude rozhodnuto o zařazení do KDV. O výsledku bude žadatel informován. Cílem je zvýšit odbornou úroveň našich členů dle požadavků současné doby.

Držitele titulu Autorizovaný kamnář CKČR současně opravňuje užívat i razítko Autorizovaný kamnář CKČR.

Technická komise rady Cechu kamnářů ČR