Moderní kachlový krb s ležením
Sporák - Vítek
Kachlový sporák s malovanými kachlemi

Zpráva z jednání rady CK ČR - květen 2009

Druhé jarní jednání rady Cechu kamnářů ČR probíhalo ve středu 6. května. Pořádajícím byl kol. Martin Čermák a tak se poprvé konalo v Horní Plané na břehu lipenské přehrady, v prostorách penzionu U Medvídků.

Rada se sešla v 10:00 k projednání plánovaných bodů i k obecné diskusi vyplývající z neustávající e-mailové korespondence mezi jejími členy. Elektronická cesta komunikace se ukázala jako nejrychlejší a dosti spolehlivá i pro případná elektronická hlasování, která práci rady urychlují a zefektivňují.

CENTRUM TECHNICKé NORMALIZACE

úvodem seznámila kol. Halbrštátová členy rady s pokračujícím procesem začlenění Cechu kamnářů ČR do tzv. Centra technické normalizace při TZúS v Praze. Kol. Jauernig by se měl jako šéf technické komise účastnit už následujícího zasedání.

šKOLSTVí

Jako obvykle bylo věnováno mnoho prostoru otázce školství, která je nyní v jakési fázi přerodu od ?dospívajícího žáka? v ?uvědomělého a samostatného studenta?. Role Cechu by se měla dle rady v budoucnu nadále omezovat a odpovědnost by měly přebírat školy pořádající rekvalifikační kursy a denní studium. Ačkoli není rada v této otázce zcela jednotná, v základních principech shoda existuje. Míra kontroly nad průběhem a kvalitou výuky je otázkou dalších diskusí nejen rady, ale také podnětů a připomínek z pléna členské základny.

INTERNí VZDĚLáVáNí

Palčivější otázka je ale jistě vzdělávání současných a budoucích členů Cechu. Tuto kapitolu přijala rada jako prioritní a již začátkem června bude uspořádán první odborný seminář zahrnutý do jednotné koncepce hodnocené kreditním systémem. Členové budou v nejbližších dnech obesláni s oficiální pozvánkou a mohou se již nyní těšit na velmi zajímavá témata týkající se individuálních realizací tahových systémů i jejich případných kombinací s otevřeným teplovzdušným systémem či funkcí pečící trouby. Přednášejícím bude kol. Jauernig.

SPUšTĚNí NOVýCH INTERNETOVýCH STRáNEK

V souvislosti s tímto je jistě zajímavá i informace o spuštění zbrusu nových internetových stránek Cechu kamnářů ČR. Mělo by jít především o informační uzel, kde budou nacházet odpovědi na své otázky nejen případní zákazníci, ale také odborníci z jiných souvisejících oborů. V interní části budou po přihlášení dostupné i další informace především o pořádání právě odborných seminářů, školení a konferencí nekomerčních i komerčních subjektů tak, jak to předpokládala na minulé Valné hromadě představená a schválená koncepce. Internetová prezentace je po programové stránce hotova, obsahově je a bude postupně plněna a po dopracování kompletní databáze kamnářů bude v 20. týdnu spuštěna do ostrého provozu.

KONGRES VEUKO

O účasti na kongresu Veuko poreferovali kol. König a Rynda. Potěšující byl jistě fakt, že počet členů sdružení evropských kamnářů se dále rozšiřuje a jsou tak přijímána další aktuální témata. Každá ze zemí má viditelně i v rámci řemesla svá specifika a rozvíjí se jiným tempem a tak se např. ve švýcarsku jako palčivé téma řeší produkce prachových částic, zatímco v Estonsku kamnáři bojují s přílivem jednoduchých a levných, ale také méně trvanlivých technologií stavby ze Skandinávie na úkor tradičních místních řešení.

ZELENá úSPORáM vs. KAMNA

Nejen mediálním tématem posledních týdnů je program na podporu (mimo jiné i) pořízení nízkoemisních zdrojů na biomasu s názvem Zelená úsporám, který byl vypsán na začátku dubna SFŽP. Cech se intenzivně zabývá otázkou zapojení do systému schvalování podobných programů, které se mohou dotýkat i kamnářského řemesla, ale není to věc vůbec jednoduchá. Dosavadní jednání bohužel nevedla k žádnému pozitivnímu výsledku a tak rada přijala usnesení o sepsání výzvy adresované SFŽP ke spolupráci a k dodatečnému zařazení kvalitních kamnářských řešení do hodnotícího systému programu. V současnosti je tento dopis sestavován, jsou shromažďovány veškeré potřebné podklady. V nejbližších dnech bude odeslán tak, aby bylo možné do programu, který počítá s celkovou dotací pro r. 2009 ve výši 10 mld. Kč, prosadit změny především v terminologii, která v současné podobě není kamnářům nakloněna. Věřme v úspěch, který by mohl kamnařinu posunout o krok kupředu a zviditelnit naše řešení v očích případných zákazníků. Zvláště v této složité době by to mohlo řemeslu jen pomoci.

Příští jednání rady proběhne v předvečer semináře 4.6.2009 v Brně.