Na co nezapomenout před stavbou kamen nebo krbu

 Příprava domu pro stavbu individuálně navržených kamen nebo sálavého krbu vyžaduje dodržení několika důležitých zásad. V poslední době se začíná postupně zlepšovat stav v informovanosti budoucích majitelů kachlových kamen (individuálně navržených kamen) nebo sálavého krbu. Se skutečností, že s takovýmto topidlem se musí počítat již v projektové dokumentaci, pracuje v předstihu čím dál více projektantů a architektů.

Individuálně navržená kamna nebo akumulační sálavý krb jsou schopny vytopit v podstatě celý dům běžné koncepce. Je však třeba dobře promyslet rozvržení místností, polohu komína i provedení případných prostupů zdmi a stropní deskou. Je-li možné komín umístit co nejblíže středu domu a příčky v podlažích nám umožní udělat prostupy pro tělesa hypokaustu, mohou kamna či akumulační sálavý krb plnit velmi dobře úlohu hlavního zdroje tepla. V případě kamen či krbu s teplovodním výměníkem, lze toto tvrdit téměř s jistotou. V obou případech ovšem platí pravidlo, že topidlo musí být schopno svým výkonem, nebo výkonem teplovodního výměníku krýt tepelnou ztrátu místností. I když cílem tohoto článku je ozřejmit důležité detaily stavební připravenosti, nelze nezmínit základní koncepční úvahu. Tou je totiž plocha místnosti, kde mají plánovaná kamna stát. Pokud je tato místnost navržena plošně dosti malá, komplikuje to projekt kamen. Kamna by jednak zabírala příliš mnoho prostoru, ale také by místnost značně přetápěla. V úvaze je třeba počítat s tím, že místnost kde budou kamna stát, by měla svojí tepelnou ztrátou odpovídat přibližně ½ výkonu kamen v případě, že chceme hypokaustními tělesy předat výkon ještě do dalších obytných prostor.  Je to ale vždy na individuálním posouzení konkrétního případu.

Statika a použité materiály jso tím základním detailem, který je nutné brát v úvahu. Podlaha pod kamny musí mít potřebnou nosnost. Ze skladby podlahy musí být v půdorysu kamen vypuštěna tepelná izolace.  Nosná deska z armovaného betonu musí být schopna snášet dlouhodobě zatížení s bezpečnostním násobkem 1,5.