Reakce CK ČR na článek zveřejněný v MF Dnes 13. 10. 2015


Vážení kolegové, přátelé, zákazníci,

v celostátním vydání deníku MF Dnes s datem 13. 10. 2015 vyšel celostránkový materiál o kamnářském řemesle a Cechu kamnářů ČR. Jde o výsledek spolupráce cechu a Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) na projektu „Rok řemesel“.

Projekt si klade za cíl propagovat tradiční česká řemesla tak, aby byla ze strany veřejnosti pochopena jejich podstata a důležitost pro soběstačnost regionů i pro hospodářství celé ČR. Díky aktivitě AMSP a jejím partnerům je projektu zajištěna dostatečná publicita, mimo jiné právě na stránkách MF Dnes. Ze strany redakce jsme tak byli v průběhu září osloveni s žádostí o dodání textových podkladů pro zpracování této strany. Vzhledem k tomu, že do té doby nebyla vytvořena šablona strany k náhledu, pracovali jsme pouze na základě informací redakce.

Jako podklad byl zpracován níže přiložený dokument s odpověďmi na konkrétní otázky sl. redaktorky. Jedním z bodů dokumentu měly být i „tipy na nejlepší řemeslníky“ v oboru. Tento požadavek byl se sl. redaktorkou telefonicky řešen s tím, že nelze z našeho kolektivu vyčlenit „ty dobré“ nebo dokonce „ty nejlepší“ a „ty špatné“ nebo snad „ty obyčejné“.

Redakcí bylo následně upřesněno, že má jít o kamnáře, kteří jsou zajímaví např. svým životním příběhem či profesní kariérou. Na základě tohoto zpřesnění požadavku redakce byly vytipovány kamnářské osobnosti, které mají ve svém profesním životě zajímavou historii či se např. zabývají netradiční pracovní činností v rámci kamnařiny apod. Redakce ústy sl. redaktorky uvedla, že hodlá tyto osobnosti kontaktovat s dotazem na cenu určitého standardního „úkonu“.

Vzhledem k tomu, že v našem řemesle takováto zjednodušení nefungují a nepoužíváme „tarifní“ jednotné ohodnocení jakéhokoli „úkonu“, bylo radou navrženo, aby byli kamnáři kontaktováni s dotazem na orientační základní cenu běžného stavěného kachlového sporáku. Tato část byla vyžádána k následné korektuře, jejímž výsledkem bylo, že došlo ke škrtnutí dvou extrémů (nejvyšší a nejnižší částky) a zveřejněn měl být tedy přibližný průměr všech ostatních částek.

Oproti výše zmíněnému vyšel bohužel ve zmíněném vydání MF Dnes článek nadepsaný titulkem „Nejlepší kamnáři, nové „kachlovky“ od 70 tis.“. Pod článkem jsou uvedeny některé, původně pro zcela jiný účel vytipované osobnosti s jejich přímými kontakty a fotografiemi. Článek tak bohužel vyznívá v podstatně jiném duchu, než ve kterém byl námi zpracován. Situace celou současnou radu CKČR velmi mrzí a považuje ji za velmi nešťastnou. Článek fatálně poškozuje dlouhodobou snahu nás všech o transparentní komunikaci, férový přístup a kolegialitu. Snahou rady bylo poskytnout deníku kvalitní podklady pro zpracování poutavého materiálu plného zajímavých příběhů tak, jak moderní marketing velí. V žádném případě nebylo cílem poukázat na konkrétní vybrané osoby na úkor všech ostatních kolegů, členů cechu.

Rada CKČR tímto přijímá plnou odpovědnost za vzniklou situaci a v reakci na ni dá na nejbližším sněmu CKČR (valné hromadě) k dispozici své funkce formou hlasování o důvěře.

V nejbližších dnech bude pořadateli (AMSP) a redakci deníku zaslán dopis s vyjádřením nesouhlasu se zneužitím dodaných podkladů a s žádostí o nápravu.