Se Sylvou Antony Čekalovou nejen o restaurování národopisných kamen


Národopisná kachlová kamna od Willyho Russe před demontáží | Foto: Michal Raušer | Licence: Všechna práva vyhrazena

CHEB | Národopisná kachlová kamna od Willyho Russe procházejí v současnosti obnovou. Po dokončení se vrátí zpět do expozice chebského muzea. Nejen na úskalí náročného procesu jsme se zeptali restaurátorky z Atelieru restaurování kachlových kamen Sylvy Antony Čekalové.

Můžete ve stručnosti zmínit historii památkově chráněných kamen?
Willy Russ vytvořil tato jedinečná národopisná kamna na objednávku města Chebu v letech 1941–1944. V roce 1945 byla za války konfiskována a roku 1947 převezena na hrad Loket, kde byla v roce 1952 postavena v Rytířském sále. Do roku 1970, kdy na Lokti stála, z nich ulámali návštěvníci část hlaviček a figur. Po roce 1970 byla rozebrána a uložena ve sklepeních hradu spolu s uhlím. Chebské muzeum získalo památku v roce 1983 a o deset let později byla postavena v kasematech na chebském hradě, kde stála až do jejich současné rekonstrukce.

Jaký je stav cenné reliéfní výzdoby?
Kamna jsou výjimečná právě svou netypickou, sochařsky pojednanou reliéfní výzdobou, kde autor velmi detailně a věrně zobrazil místní kroje, lidové slavnosti a zvyky. V průběhu let, kdy stála na loketském hradě, bohužel došlo k odlámání a ztracení hlaviček některých z postav i celých zvířecích figurek. K další degradaci povrchu reliéfu došlo jak mechanickým poškozením, otlučením a rozlámáním kachlů, tak dlouhodobým prostupem solí, které místy způsobily uvolnění a odpadání glazury.

Jaké kroky je nutné provést před přesunem do chebského muzea?
V současné době ještě probíhají demontážní práce. Kachle byly při poslední stavbě vzájemně spojeny cementovou maltou a tvrdý cement byl použit i k zatmelení pohledových spár. Aby nedošlo k poškození keramiky, je třeba při uvolňování cementových výplní a oddělování jednotlivých kachlů postupovat velmi opatrně. V atelieru budou poté kachle očištěny od zbylých maltových výplní. Další časově náročnou etapou se stane odstranění solí, které narušují glazuru. Teprve pak lze přistoupit ke zpevnění narušených míst, slepení rozlomených kachlů, k tvarovým a barevným retuším poškozené glazury a k doplnění chybějících částí reliéfu. Poté se kamna mohou vrátit do chebského muzea, kde budou kamnářsky osazena na připravené místo.

Můžete stručně popsat náročnost procesu doplnění chybějících kachlů?
Nahrazení chybějících částí kachlů bude provedeno v trvanlivé pálené keramice. Tam, kde je dostatek podkladů, včetně barevné glazury. U nedochovaných částí figur je situace složitější. I když máme několik fotografií rozpracovaných kamen z autorovy dílny, většinou nám schází dostatek předloh k přesnému vymodelování chybějících hlaviček. Zmizelé části figur bude potřeba nahradit tak, aby nově dodané keramické části korespondovaly s celkem, ale zároveň aby bylo zřejmé, že se nejedná o původní modelaci Willyho Russe. Do jeho autorství nesmíme zasáhnout vymyšlenými novotvary. Nejvhodnější formu doplňků budeme hledat společně s odbornými pracovníky chebského muzea a památkové péče.

Jaké další zajímavé restaurátorské práce a výzvy vás letos čekají?
Letošní rok bude naplněn hlavně restaurováním chebských národopisných kamen. Další velmi zajímavou výzvou budou dvoje renesanční winterthurská kamna z hradu šternberk na Moravě. Souběžně však budou stále probíhat odsolovací a zajišťovací práce v Chebu. Tento časově velmi náročný proces se nedá nijak urychlit. Dá se tedy říci, že tato nádherná památka nás bude provázet po celý rok.

Více informací naleznete na stránkách ATELIERU RESTAUROVÁNí KACHLOVÝCH KAMEN.