Statistika MPO: „Krby a kamna 2011“


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navazuje i letos na loni založenou „tradici“ statistických šetření v oblasti krbů a kamen.

Část A – data výrobců a českých distributorů – průmyslově vyráběná topeniště

Část B – data řemeslných kamnářských firem – individuální topeniště

Vyplněné formuláře je možné zasílat přímo na níže uvedené kontakty (poštou nebo v el. podobě):

Ing. Aleš Bufka
tel.: 22485 2389; fax: 22485 2201; e-mail: bufka@mpo.cz
odd. surovinové a energetické statistiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1