Cech kamnářů má nové důstojné sídlo


Slavnostní páska byla přestřižena, Cech kamnářů České republiky má oficiálně nové sídlo. Nachází se ve dvanáctém patře budovy Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze na Jarově. „S novým sídlem cechu jsem velmi spokojený. Je to důstojné a moderní prostředí,“ míní prezident Cechu kamnářů České republiky Pavel Rynda.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného patra centrální výškové budovy školy s adresou Učňovská 1 se konalo 29. května za účasti významných hostů. Sídlo otevřeli radní cechu v čele s prezidentem Pavlem Ryndou, ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček, starosta Městské části Prahy 9 Ing. Jan Jarolím, s věcnými dary přišli také viceprezident Hospodářské komory František Holec, prezident Společenstva kominíků ČR Emil Morávek a generální sekretář Cechu malířů a lakýrníků ČR Pavel Žatečka, který kamnářskému cechu předal „Pamětní list u příležitosti slavnostního otevření sekretariátu“.

Tři prosluněné místnosti pro cech

Část dvanáctého patra pronajatá cechu kamnářů sestává ze tří nově vybavených místností. Prezident cechu má svou samostatnou kancelář, která je zároveň reprezentativním místem určeným k důležitým jednáním. Zdobí ji vysoká římsová kamna ze zelených kachlů. Nechybí ani zasedací místnost, kterou využije rada cechu pro svá jednání. To květnové se již uskutečnilo právě v nové zasedací místnosti, kde se nachází i nezbytný symbol – vlajka Cechu kamnářů České republiky.

K vyřizování cechovní administrativy slouží společná kancelář prezidenta a asistentky cechu. „Naši kancelář mohou navštívit všichni členové kamnářského cechu. Nejen že je rádi přivítáme, ale také jim pomůžeme v případě, že se na nás obrátí s problémem,“ poznamenala za sekretariát cechu Jana Macourková.

Všechny místnosti nového sídla jsou prosluněné a mají krásný výhled na Prahu. „Jsem rád, že se sídlem cechu stala právě odborná škola na Jarově. Vidím v tom určitou symboliku. Právě zde se mladí lidé učí kamnářskému řemeslu, právě zde vyrůstává nová generace řemeslníků, kteří budou pokračovat v kamnářské tradici,“ konstatuje prezident cechu Pavel Rynda.

Budoucí kamnáři jsou přímo u zdroje informací

Spolupráce mezi Cechem kamnářů České republiky a školou je přínosná pro obě strany. „Vnímám spolupráci naší školy s jednotlivými řemeslnými cechy jako nesmírně důležitou. Právě prostřednictvím cechů se dostáváme k nejlepším řemeslníkům, k důležitým informacím, k novým materiálům a technologiím, pro naše žáky můžeme prostřednictvím cechů získat možnost odborného výcviku u nejlepších odborníků,“uvádí ředitel Střední odborné školy stavební a zahradnické Miloslav Janeček. „Naše kontakty s Cechem kamnářů ČR patří k těm nejlepším, vždyť přímo prezident tohoto cechu pan Pavel Rynda se podílí na výuce našich žáků učebního oboru kamnář,“ podotýká.

Za nové sídlo cech vděčí právě řediteli Janečkovi, který klade důraz na podporu řemesla a snaží se vytvářet dobré podmínky pro cechy a společenstva. Svědčí o tom i fakt, že kromě sídla kamnářského cechu by měly v budoucnu obsadit i další volné místnosti dvanáctého patra školy právě řemeslná společenstva a cechy. Pronajmout prostory komerčním firmám ředitel odmítá s tím, že by pro školu a řemesla nebyly přínosem.

„Podpora řemesel je zcela jistě důležitá v každé době, ale nyní asi obzvlášť. Počet zájemců o vyučení v řemeslných oborech začal mírně stoupat, přesto se začíná v našem státě projevovat nedostatek kvalitních a kvalifikovaných řemeslníků. V dnešní době se skutečně schopný, pracovitý a slušný řemeslník dokáže dobře uplatnit a uživit. Pokud je opravdovým odborníkem, může si diktovat cenu své práce. Jestliže odborné školy mají takovéto odborníky připravit, nedokážou to bez spojení s praxí,“ dodává pan Janeček, který spolu s prezidentem cechu Pavlem Ryndou přestřihl pásku při slavnostním aktu, a tím oficiálně otevřel nové sídlo cechu, jímž se mohou kamnáři pyšnit.