Vzdělávání


Průběžné zvyšování kvalifikace kamnářů je jedním ze základních cílů CKČR.

Odborná příprava kamnářů

Máte zájem vystudovat učební obor KAMNÁŘ?

Cech kamnářů ČR podporuje přípravu vzdělávání v oboru Kamnář (kód oboru: 36-67-H/02). Úspěšný absolvent získá po tříletém denním studiu střední odborné vzdělání s výučním listem.

V oblasti učňovského školství podporujeme:

 • Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, Praha 9
 • Střední odborné učiliště stavební, Borská 55, Plzeňpracoviště Horní Bříza

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání kamnář při výkonu odborných kamnářských prací v kamnářských firmách, při navrhování, stavbě, opravách, údržbě a čištění individuálních topidel, montáži stavebnicových topidel a instalaci průmyslově vyráběných topidel na tuhá paliva a připojování topidel na komín.

Zajímá vás rekvalifikace v oboru KAMNÁŘ?

Pracujete v jiném oboru a kamnařina vás zaujala, nebo se již kamnařině věnujete, práci ovládáte, ale potřebujete vaše znalosti a dovednosti formálně doložit? Tak právě pro vás jsou určeny rekvalifikace.

V roce 2023 získalo úplnou profesní kvalifikaci, na spolupracujících školách 36 kamnářů:

 • Střední odborná škola Jarov – 13 kamnářů
 • Střední odborné učiliště stavební, Plzeň – pracoviště Horní Bříza – 11 kamnářů
 • Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace – 12 kamnářů

Existují dvě cesty jak dosáhnout tzv. úplnou profesní kvalifikaci (úplné vzdělání) v oboru kamnář:

 • Kamnář montér topidel (kód: 36-045-H) – úplná profesní kvalifikace

Nově (od roku 2015) lze dosáhnout tzv. úplnou profesní kvalifikaci také úspěšným absolvováním níže uvedených tzv. dílčích profesních kvalifikací:

 • Kamnář stavitel krbů (kód: 36-115-H)
 • Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků (kód: 36-116-H)
 • Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel (kód: 36-125-H)

Získané Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky má stejně jako výuční list statut veřejné listiny a prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat toto a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Doložení získání úplné profesní kvalifikace vás opravňuje založit si živnost v oboru Kamnář.

Cech kamnářů ČR každoročně připravuje nabídku školení pro své členy v rámci Koncepce dlouhodobého vzdělávání CKČR

Součástí dlouhodobého vzdělávání je také možnost získání titulu „Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR“. Tento titul může získat ten člen cechu, který se aktivně podílí a účastní cechovního života a přispívá k popularizaci a rozkvětu kamnářského řemesla. Titul obdrží každý člen, který v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců získá min. 100 kreditů. Kredity lze získat účastí na školeních zařazených do Koncepce dlouhodobého vzdělávání CKČR, ale také aktivním zapojením se do cechovního života (psaní článků, popularizace řemesla apod.).

Tento titul je časově omezen na období 4 let z důvodu další motivace sebevzdělávání člena CKČR. Členové mohou získat bodové hodnocení těmito činnostmi:

 • účastí na pravidelném ročním sněmu.
 • přijetím kamnářského učně na roční praxi, poskytnutí praxe učni ve firmě.
 • odborným článkem do Kamnářského speciálu nebo Kamnářského zpravodaje, do vnitřní sekce webu www.cechkamnaru.cz, TZB info, apod. Bodové ohodnocení článků v tištěném necechovním periodiku, na necechovních webech pouze s uvedením jména autora a dodatku: „člen Cechu kamnářů České republiky“.
 • přípravou odborného semináře a přednáškou na cechovním školení odborného semináře pro firemní školení pod hlavičkou cechu.
 • účastí členů na cechovních školeních (přednášky pořádané cechem v rámci sněmu, veletrhů, samostatná odborná cechovní školení).
 • návštěvou školení u partnerů cechu resp. necechovních školení přihlášených u CKČR do programu celoživotního vzdělávání.

  Veškerá bodová ohodnocení určuje technická komise rady Cechu kamnářů ČR na základě rozsahu a odborné náročnosti článků a přednášek.

Součástí koncepce vzdělávání jsou i vybraná firemní školení, u kterých pořadatelská firma o zařazení do „cechovního vzdělávání“ zažádala technickou komisi. Základní podmínkou pro zařazení je to, že firemní školení obsahuje nejenom tématiku čistě firemní (produktovou), ale také témata obecné kamnářské teorie nebo praxe. Firmy mohou průběžně žádat o zařazení do Koncepce dlouhodobého vzdělávání.

Cílem je zvýšit odbornou úroveň našich členů dle požadavků současné doby.

Držitel titulu Autorizovaný člen CKČR je současně oprávněn užívat i razítko Autorizovaný člen CKČR.

Odkazy: