O nás


Od roku 1995 – historie, současnost i budoucnost kamnářského řemesla

Hlavní cíle a tedy i náplň činnosti Cechu kamnářů ČR tvoří především osvěta a propagace kamnářského řemesla, péče o dobré jméno a pověst společenství, kolegiální oborové i mezioborové vztahy, akcent na vzdělávání budoucích kamnářů a na zvyšování profesní úrovně členů stávajících.

Cech kamnářů ČR datuje svůj počátek do roku 1995

Právě v tom roce se podařilo dát dohromady několik kamnářských nadšenců, kteří se snažili do té doby individuálně o znovuvzkříšení tohoto krásného řemesla.

První schůzka se uskutečnila ve výzkumném ústavu keramiky v Horní Bříze u Plzně 20. 8. 1995, další pokus v Letovicích v říjnu 1995 a celé toto úsilí bylo završeno ustavující schůzí kamnářů začátkem listopadu 1995 v Praze. Cech kamnářů ČR měl své sídlo na společné adrese se Společenstvem kominíků v nebytovém přízemním prostoru v Kafkově ulici v pražských Dejvicích.

Od té doby nastal dynamický rozvoj profese kamnář v celém spektru činností. Velkou výzvou pro všechny bylo formulování oborových pravidelpříprava noremznovuobnovení vzdělávání – založení učebního oboru kamnář, jelikož po roce 1967 byl tento obor zcela zrušen. První rekvalifikační kurz pak proběhl v roce 1996-1997 na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě. I díky úsilí Cechu kamnářů ČR je kamnářství od roku 2002 definované Živnostenským zákonem jako řemeslná činnost.

V roce 2004 byl obnoven učební obor kamnář na Středním odborném učilišti stavebním v Horní Bříze, později přibyly další školy, kde se tomuto učebnímu oboru mohou zájemci věnovat. Ve stejném roce se Cech kamnářů ČR stal členem VEUKO – sdružení evropských kamnářských svazů.

Díky předchozí spolupráci tehdejšího prezidenta cechu Pavla Ryndy se Střední odbornou školou na Jarově sídlí kancelář cechu od roku 2013 v prostorách školy společně s dalšími cechy.

V současnosti má Cech kamnářů ČR více než 180 členů a noví stále přibývají.

Cílem činnosti cechu je zdokonalování kamnářského řemesla, prohlubování znalostí členů, vytvoření profesního zázemí, snaha o vývoj moderních technologií, spolupráce ve výzkumu, tvorba norem a předpisů, spolupráce se vzdělávacími institucemi, odborná spolupráce s veřejností a mezinárodní spolupráce.

Pro budoucnost našeho oboru budou příští roky zásadním obdobím. Svět chce čisté bezemisní zdroje a kamna, sporáky a další topidla spalující biomasu tento požadavek splňují. Společná evropská legislativa bude determinovat naše životy stále víc. Budeme se snažit ovlivňovat v rámci společné celoevropské kamnářské platformy zákony a pravidla, která se nás budou dotýkat. VEUKO, jehož jsme členy, bude tuto funkci i v budoucnu zdárně plnit a aktivní účast CKČR má proto velký význam.

Bereme naše řemeslo opravdu vážně a snažíme se dokončit profesionalizaci cechu. Cech kamnářů ČR má ambice se stále více zapojovat do debat o energetické koncepci státu. Argumenty zdůrazňující ekonomické a ekologické aspekty kamnářských děl musí být hlasitěji slyšet zejména při procesu rozhodování o tom, které energetické zdroje získají v budoucnu podporu.