Cech kamnářů spolupořádá designovou soutěž


Portál KAMNARI.CZ se společně s Cechem kamnářů ČR stal patronem soutěže, která si klade za cíl veřejnosti přiblížit současné možnosti kamnářského řemesla v oblasti designu interiérových topidel. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích. Ta první – Návrhy designu krbů, kachlových kamen a kachlových sporáků – je zaměřena na fantazii účastníků, kde mohou projevit svou kreativitu a přinést novou myšlenku jak v designu, tak i v konstrukci topidla.

Druhá kategorie – Realizované krby, kachláky nebo kachlové sporáky – už cílí přímo na realizační kamnářské firmy a kamnáře živnostníky, kteří mohou přispět některým ze svých zajímavých či dokonce převratných děl.

Více informací naleznete na http://www.infotherma.cz/infotherma2013/top_design/

Hlasovat můžete na http://www.infotherma.cz/infotherma2013/top_design/soutez.aspx

Pravidla internetové hlasovací soutěže TOP DESIGN 2013

Vyhlašovatelem soutěže TOP DESIGN 2013 je Cech kamnářů ČR, internetový portál KAMNARI.CZ ve spolupráci s Agenturou Inforpres, s.r.o.

Termín konání soutěže:
Soutěž se uskuteční od 1.6. 2012 do 30.11. 2012 prostřednictvím internetového hlasování.

Soutěž TOP DESIGN 2013 je rozdělena do dvou kategorií

– Návrhy designů krbů, kachlových kamen, kachlových sporáků
Soutěž je určena pro studenty učebního oboru kamnář, kamnáře, architekty a designéry. Vítězné návrhy budou vystaveny na Infothermě 2013.

– Realizované krby, kachláky nebo kachlové sporáky
Soutěž je určena pro firmy s živnostenským oprávněním v oboru „kamnářství“ a vítězné stavby budou vystaveny na Infothermě 2013

Účastnící internetové hlasovací soutěže TOP DESIGN 2013:

účastníkem soutěže se stanek každá fyzická osoba anebo firma, která do soutěže zašle svůj grafický návrh, anebo fotku již realizovaného krbu, kachlových kamen nebo kachlového sporáku. účastníci soutěže nejsou omezeni zasíláním počtu návrhů či fotografií.

Přihlášení do internetové hlasovací soutěže TOP DESIGN 2013:

Soutěž bude probíhat výhradně elektronickou formou. Podklady zasílejte v JPG, PDF nebo Flash.

Své návrhy či fotografie můžete zasílat v době od 1.6.2012 do 30.11.2012 prostřednictvím webu www.infotherma.cz.

Internetové hlasování:

Hlasující je omezen pouze jednou možností hlasování a hlasuje na základě svého osobního názoru na nejzdařilejší krb, kachlová kamna nebo kachlový sporák. Jeden hlas má v každé kategorii.

Ostatní:

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze návrhy, které neporušují právní předpisy ČR, SR a EU, především v oblasti autorského a trestního práva a neporušují elementární pravidla slušnosti.

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním svých návrhů na internetu v rámci marketingových aktivit vyhlašovatelů soutěže a na výstavě Infotherma 2013.

Účastnící soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení, popřípadě názvu firmy u soutěžního návrhu či fotografie.

Účastník soutěže vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

Organizátor je oprávněn vyřadit soutěžícího, který by porušil pravidla soutěže.