Češi poprvé v kamnářské soutěži, a hned třetí místo!


V rakouském Welsu proběhl 27. -29. ledna 2010 významný evropský kamnářský veletrh, kterého se zúčastnilo přes sto vystavovatelů s nejnovějšími trendy kamnářského řemesla. Členové cechu byli o této události informováni prostřednictvím internetových stránek cechu, mohli využít avizovaných slev na vstupném, a svou účastí podpořit českého zástupce v poměrně nové soutěži ? profesní mistrovství Evropy kamnářů, kterou pořádá evropský svaz kamnářů VEUKO.

Do této soutěže se letos přihlásilo deset evropských států: Německo, Rakousko, švýcarsko, Itálie (jižní Tyrolsko), Lucembursko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko a Slovensko, přičemž k reprezentování České republiky byl nominován právě Jan Koutecký. Poměrně přísná kritéria soutěže, která spočívají hlavně v délce praxe a věku účastníků mají zajistit rovnocenné možnosti pro soutěžící. Jediné Slovensko požádalo o výjimku z těchto pravidel pro nedostatek kamnářů v požadované kategorii, a nominovalo staršího kandidáta s delší praxí.

První den mistrovství proběhl již 26. 1., tedy den před otevřením veletrhu široké veřejnosti. Umístění soutěžících u jednotlivých stavebních pozic bylo rozděleno losem. V tento jediný den mohli soutěžící využít pomoci svých asistentů (Honzovi pomáhal Daniel König) v přípravných pracích, mezi které, striktně podle pravidel, patřilo rozměření a vyzdění soklu kamen z pórobetonu, kolorování kachlů a ostatní přípravné práce.

V průběhu následujících dvou dnů už musel každý soutěžící samostatně opracovat a osadit jednotlivé kachle, navrhnout a nařezat vyzdívky topeniště a tahového systému, včetně volby správných materiálů a pojiv, osadit velká prosklená dvířka, a omítnout zděné části kamen včetně soklu, vše přesně dle výkresu. Když povážíme, že byla také prověřena odbornost mladých kamnářů například správným dimenzováním a umístěním dilatací nebo explozivního otvoru, zjistíme, že si Honza vedl ve srovnání s ostatními velmi dobře, i když bylo celé dílo jistě velmi namáhavé a vyčerpávající.

Davy zvědavých návštěvníků výstavy, kteří se pohybovali ve vymezeném prostoru – nicméně několik metrů za zády soutěžících, vysoké požadavky na přesnost a kvalitu, kterou průběžně hodnotila komise, jakož i čistotu na pracovišti a uvnitř díla – tyto a jiné faktory určitě velmi dobře prověřily duševní a fyzickou zdatnost jednotlivých soutěžících. Slova Jana Kouteckého vypovídají o všem: „Přál jsem si, abych se umístil dobře – také jsem se snažil všechno udělat nejlíp, jak umím? Nevím, jak by se mi vedlo bez morální podpory – proto děkuji všem, kteří mě přišli v průběhu stavby podpořit!“

Čtvrteční slavnostní večer 28. 1. patřil vyhlášení výsledků celé soutěže. V minulých kláních se na předních místech umísťovali státy, kde je kamnářská tradice mnohem více zažitá, proto je umístění České republiky na třetím místě zajímavým překvapením a zároveň obrovským úspěchem. Na druhém místě se umístilo švýcarsko, vítězem se stal reprezentant jižního Tyrolska, soutěžní pole potom naopak uzavíral zástupce Slovenska.

Výjezd do rakouského Welsu sponzorovali a dobré zázemí pro naší reprezentaci připravili: Cech kamnářů České republiky, kol. Martin Čermák, Vilém König a Pavel Rynda.

Vezmu-li v potaz, kolik kvalitní práce odvedli mladí kamnáři při tomto klání, a získané výborné třetí místo pro naši vlast, nemám obavy o budoucnost našeho krásného řemesla.

Vilém König