Cech kamnářů ČR se stal členem Komory obnovitelných zdrojů energie


Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj.

Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

https://www.komoraoze.cz/