ENERGOŽROUTI – SYNONYMUM PRO POVRCHNOST, POLOPRAVDU A AMATÉRSKOU NOVINAŘINU. ŠLO BY TO ALE I JINAK !


Také už jste si všimli, že kdykoli „energožrouti“ napíší něco o lokálních topidlech spalujících dřevní biomasu, jde obvykle o polopravdu či přímo lež?

Veřejný prostor začínají bombardovat svými senzacechtivými zprávami obvykle s nástupem podzimu, zvláštní důraz kladou na období kolem vánoc a nového roku. Pravidelně znovu a znovu oprašují v tomto čase své rádoby odborné konstrukce, kopie textů vytržených z různých kontextů, cílené dezinformace, které se v souvislosti s vytápěním dřevem různě objevují, přidají k tomu hodně alarmující titulek a pak už se jen těší, kolik vyplašených a dezorientovaných čtenářů se zase nechá nachytat.

Opravdovým „mistrem“ je v tomto směru pan redaktor Jelínek, který má v soutěži „motání pátého přes deváté“ už dávno první místo jisté. V tom, co píše, má ale nepochybně zcela volnou ruku, protože postoj šéfredaktora, pana Bárty, k obsahu jeho článků je tento: „…ctím právo našich redaktorů na volnou možnost vyjádření a svobodu projevu každého redaktora“. Jinými slovy, každý si u nás může psát co chce, hlavně že to někdo bude číst.

Recept na popularitu se přeci stále stejný – senzace, obava, strach. Titulky článků, které dávají nově do spojitosti provoz kamen, sporáků, krbů či kotlů se zdravím dětí jsou zase jen další „písničkou na stejnou notu“. Energožrouti jsou vpravdě plátek, který dokáže laickému a neinformovanému čtenáři požrat hodně energie. Řešením je zde vždy jen zákaz. A ideálně zákaz všeho. Když o něčem nic nevíte, tak je třeba to prostě zakázat, že pane Jelínku? Zkrátka nic nového. A nebylo by třeba lepší, podívat se na věc z více stran? Co třeba využít poznatky z relevantních výzkumů, které s cílem stále zlepšovat účinnostní a emisní bilanci lokální topidel evropští kamnáři iniciují? Co takhle pomoci třeba s kultivací obecného povědomí o správném vytápění dřevní biomasou?

Ale pozor, žádná senzace z toho nekouká! Jisté je, že stejně jako v jiných oborech lze i v kamnařině dělat věci dobře, méně dobře nebo vyloženě špatně. Lze budovat a používat dokonalá, ale i zcela nevhodná topidla. Lze správně a ekologicky spalovat dřevo k tomu určené, ale lze s ním i plýtvat a emitovat škodliviny do prostředí kolem nás. Nejsou právě toto ta důležitá témata, o kterých má smysl psát?

Na Energožroutech se toho ale evidentně nikdy nedočkáme!

Vás, co máte o věci povědomí, tyhle „pseudočlánky“ samozřejmě nepopletou. A vy, kteří objektivní informace teprve hledáte, se „energožroutích zákazů“ nebojte a jděte pro informace jinam. Cech kamnářů ČR je vám v tomto směru zcela k dispozici. Našim členům – kamnářům, výrobcům, prodejcům, technikům, designérům, energetikům – záleží na budoucnosti našeho oboru.

Topení dřevní biomasou je ekologický, ekonomický a zcela nezávislý způsob vytápění, který právem patří mezi plejádu moderních obnovitelných energetických zdrojů.

Moderní kamnařina je komplexní a relativně komplikovaný obor. I proto je potřeba se vyhnout „specialistům od energožroutů“.

Více informací na www.cechkamnaru.cz