Jaká musí být stavební připravenost před stavbou kamen nebo krbu?


Stavba kachlových kamen nebo krbu je vždy vážným rozhodnutím, jak z hlediska energetické úvahy v souvislosti s vytápěním domu, tak i z hlediska projekčního a stavebního, ale i estetického. Stále jsou bohužel časté případy, kdy se kamnář sejde na první konzultaci s investorem a je ujišťován o tom, že nic nebrání tomu, aby se začalo se stavbou topidla.

„Vše je připraveno, mistře. Můžete dovézt materiál a začít.“

Bohužel, velmi často je řada kroků ve stavební přípravě udělána zcela chybně. Hlavní chybou bývá to, že příprava nerespektuje topidlo, které bude teprve projektováno. A to nejenom z hlediska tvaru a tedy i půdorysu budoucího topidla, ale zejména z hlediska dimenze přívodu spalovacího vzduchu a provedení komína.

Jak a kdy správně řešit stavební připravenost pro stavbu kamen nebo krbu?

Zcela ideální je stav, kdy budoucí investor osloví kamnáře v době, kdy se připravuje stavební dokumentace, případně je již nalita základová deska. Je to totiž fáze, kdy se dá ještě řada věcí změnit tak, aby funkce topidla v domě byla co nejefektivnější. Někdy totiž stačí celkem malá úprava v projektu a užitná hodnota kamen nebo krbu rázem stoupne vlivem toho, že budou vytápěny další místnosti, s čímž se původně nepočítalo.

Na co je před stavbou topidla myslet?

Předpokládejme, že investor je rozhodnut, jaký typ topidla bude chtít a ve spolupráci s kamnářem k tomu dospěl na základě posouzení toho, k čemu a jak bude topidlo využíváno. Zda pouze k topení, nebo i k vaření, zda bude topit denně nebo jenom víkendově a občas. To je velmi důležité pro správnou volbu.

Ze základní úvahy o typu je třeba zvážit, přesněji řečeno vypočítat potřebný výkon topidla. Z toho nám vyjde průměr přívodu spalovacího vzduchu, resp. jeho průřez. Vyjde nám i parametr komína. Důležité je na základě projektu kamen správně zvolit orientaci a výšku komínového sopouchu a polohu vybíracích komínových dvířek. Nyní mohou začít úvahy nad designem topidla, což bývá pro uživatele velice nesnadná kapitola. Zejména proto, že možností řešení vzhledu kamen nebo krbu je většinou hned několik. Na konci úvah dojdeme ke konečnému tvaru topidla a je možné stanovit tvar základové desky, která musí svými parametry respektovat i hmotnost topidla.

Stavba kachlových kamen

Potěšující je ta skutečnost, že postupně přibývá těch budoucích uživatelů individuálně navrhovaných topidel, kteří přijdou s výkresy ještě neexistujícího domu v ruce. Topidlo je tak možné zkonstruovat opravdu na míru nejenom domu, ale hlavně jeho uživateli. Kamna nebo krb potom dělají radost vždy, když si majitel zatopí.