„Krbaři proti Bursíkovi“


Dotační program Státního fondu životního prostředí s názvem ZELENÁ ÚSPORÁM je již od jeho spuštění počátkem letošního dubna předmětem diskusí veřejnosti i odborníků. Důvodem je mimo jiné to, jakým způsobem jsou stanoveny podmínky pro začleňování spotřebičů do tzv. Seznamu výrobků a technologií.

Přítomnost výrobku v tomto seznamu je totiž nutnou (nikoli ovšem jedinou) podmínkou pro úspěšnou žádost o dotaci ze strany investora. Aby bylo možné „nízkoemisní zdroj na biomasu“ v tomto seznamu uvést, musí splňovat požadavek na vysokou účinnost a naopak nízké emise škodlivin. Potud by nebyl v očích kamnářů tento program nijak problematický – moderní kamnová a krbová topeniště jsou ekologického provozu schopna a do tabulek technických podmínek by se jistě vešlo mnoho ověřených výrobků. Bohužel se však do znění podmínek dostala taková ustanovení, která kvalitní kamnová a krbová topidla nepochopitelně znevýhodňují ve prospěch kotlů.

V souvislosti s tímto připravuje Cech kamnářů ČR oficiální žádost o začlenění kamen a krbů do podmínek programu adresovanou přímo na MŽP. Věříme, že se podaří odpovědné pracovníky SFŽP jasnými argumenty přesvědčit o tom, že kvalitní kamna a krby jsou skutečným „nízkoemisním zdrojem na biomasu“, který může pomoci ve snahách o zlepšení životního prostředí.

O průběhu jednání budeme dále informovat na těchto stránkách.