Kvalifikaci získal prezident i nejstarší člen cechu


Pod záštitou Cechu kamnářů ČR prošlo 13 kamnářů několikahodinovým zkoušením, aby jako jedni z prvních získali kvalifikaci Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem. Všichni úspěšně absolvovali. Mezi nimi i prezident cechu Pavel Rynda a nejstarší aktivní člen cechu Leopold Sedlář.

Zkoušelo se 18. dubna v zasedací místnosti Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě, která je autorizovanou osobou pro udělování osvědčení v rámci profesních kvalifikací. Kromě jednoho byli uchazeči členy Cechu kamnářů ČR. Kamnáři sdružení v cechu automaticky získávají dvoutisícovou slevu z ceny zkoušky, pokud ji absolvují právě v ostravské škole nebo na pražské škole na Jarově.

„Zkouška je poměrně náročná, protože vyžaduje znalosti řady norem a technických předpisů,“ míní Pavel Baďura, zkušený učitel a zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace. Také proto předcházel vlastnímu zkoušení dvouhodinový seminář k jednotlivým kritériím daného profesního standardu. „Podle způsobu ověření jednotlivých kritérií jsme prováděli přezkušování písemně formou testů i ústně. Všichni uchazeči úspěšně splnili všechna kritéria,“ dodává pan Baďura s tím, že zkoušení proběhlo bez problémů, navíc škola poskytla dobré zázemí a zároveň zajistila občerstvení včetně oběda.

Všichni zkoušení dostali písemné osvědčení podepsané ředitelem ostravské školy o absolvování zkoušky a získali příslušnou kvalifikaci.