Mýty a fakta při koupi kamen


Lži a polopravdy se objevují snad ve všech sférách lidského bytí. Bohužel není úplně možné se tomuto nešvaru vyhnout, nicméně co možné je a vzali jsme to pevně do svých rukou, je poukázat na to, kde se pravda mění v regulérní blud.

„Od ledna 2022 musí sériově vyráběná krbová kamna a krbové vložky splňovat požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.“
PRAVDA

A buďme za to rádi, protože jde o krok, jehož cílem je ochrana životního prostředí, a tedy i lidského zdraví. Ekodesign je směrnice, kterou schválila EU v roce 2016 a bude nutné ji dodržovat dříve, než byste “řekli švec”. Počínaje 1. lednem 2022 musí výrobci uvádět na trh pouze takové lokální spalovací zdroje, které splňují ještě přísnější emisní limity. Díky uvedené směrnici a dodržování zásad správného topení se budeme chovat šetrněji k evropskému ovzduší, krajině i ke své kapse. Účinnější topidla totiž spotřebují méně dřeva.

Nová směrnice ECODESIGN vyžaduje:
CO 1500 mg/m3N; NOx 225 mg/m3N; OGC 120 mg/m3N; prach 90 mg/m3N; účinnost 78 %

„Již zavedená lokální topidla se od ledna 2022 nebudou moci využívat.“
LEŽ

Nebojte se, lokální topidla, která se již využívají, nemusíte demolovat, naopak, můžete je provozovat v klidu dál, bez omezení. Směrnice se vztahuje pouze na nová “topidla”, která vyrazí do světa právě na počátku nového roku. Obecně ale můžeme říct, že výrobky, které se nyní uvádí na trh, už většinou podmínky Ekodesignu splňují, čímž odpovídají platným předpisům a normám.

„Požadavky na ekodesign přináší vyšší náklady pro spotřebitele.“
LEŽ

Opak je pravdou. Jak už bylo výše uvedeno, uživatel dokáže uspořit palivo, tedy snížit náklady na vytápění, a ještě se k životnímu prostředí chová ohleduplněji. Vzhledem k rostoucím poplatkům za energie je proto topení dřevem bezesporu jedním z nejekonomičtějších způsobů vytápění. Navíc při správném výběru topidla a jeho vhodné instalaci není vaše domácnost závislá na dalších zdrojích. A to je v dnešní době velká deviza.

Výhody vytápěcích systémů na dřevo:

  • Ekologie a s tím spojená ochrana životního prostředí. Spalování dřeva nepřispívá ke globálnímu oteplování naší planety.
  • Nízké provozní náklady.
  • Nezávislost na elektřině.
  • Nenahraditelná atmosféra.
  • Nízké uvolňování CO2 – při spalování dřeva se uvolní jen takové množství, které strom během svého života pojme do stejného množství dřevní hmoty. Topení palivovým dřevem, štěpkou nebo peletami je tedy CO2 neutrální.

Topení dřevem je ekologické, úsporné a krásné. Přináší jedinečnou atmosféru, kterou nic nenahradí.

Nevěřte poplašným zprávám a ověřujte informace u důvěryhodných zdrojů.