Nová pravidla pro získání titulu „Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR“


Vážení kolegové, rada Cechu kamnářů ČR a její technická komise na základě usnesení sněmu z roku 2018 zveřejňuje aktualizovaná pravidla pro získání titulu „Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR“.

Titul „Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR“ může získat ten člen cechu, který se aktivně podílí a účastní cechovního života a přispívá k popularizaci a rozkvětu kamnářského řemesla. Titul obdrží každý člen, který v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců získá min. 100 kreditů. Kredity lze získat účastí na školeních zařazených do Koncepce dlouhodobého vzdělávání CK ČR, ale také aktivním zapojením se do cechovního života (psaní článků, popularizace řemesla apod.).

Tento titul je časově omezen na období 4 let z důvodu další motivace sebevzdělávání člena CKČR.

účast na pravidelném ročním sněmu
10 bodů

Přijetí kamnářského učně na roční praxi, poskytnutí praxe učni ve firmě
50 bodů

Odborný článek do Kamnářského speciálu nebo Kamnářského zpravodaje, do vnitřní sekce webu www.cechkamnaru.cz, TZB info, apod. Bodové ohodnocení článků v tištěném necechovním periodiku, na necechovních webech pouze s uvedením jména autora a dodatku: „člen Cechu kamnářů České republiky„
15- 40 bodů

Příprava odborného semináře a přednáška na cechovním školení odborného semináře pro firemní školení pod hlavičkou cechu
(Bodově ohodnocena příprava a první přednáška jednoho tématu.)
10 – 40 bodů

účast členů na cechovních školeních (Přednášky pořádané cechem v rámci sněmu, veletrhů, samostatná odborná cechovní školení
Při opakovaní konkrétního tématu školení bodově hodnocena pouze jedna účast.)
5 – 20 bodů

Návštěva školení u partnerů cechu resp. necechovní školení přihlášená u CKČR do programu celoživotního vzdělávání (školení s účastí cechovního školitele. Při opakovaní konkrétního tématu školení bodově hodnocená pouze jedna účast.)
5 – 10 bodů

Návštěva školení u partnerů cechu resp. necechovní školení přihlášená u CKČR do programu celoživotního vzdělávání (školení bez účasti cechovního školitele. Při opakovaní konkrétního tématu školení bodově hodnocená pouze jedna účast.)
1 – 5 bodů

Veškerá bodová ohodnocení určuje technická komise rady Cechu kamnářů ČR na základě rozsahu a odborné náročnosti článků a přednášek.

Počet bodů bude určován před publikací článků, příp. přednáškou. V ojedinělých případech může rada Cechu kamnářů ČR udělit bodové ohodnocení zpětně.
Součástí koncepce vzdělávání jsou firemní školení. Jsou to ta školení, u kterých pořadatelská firma o zařazení do „cechovního vzdělávání“ zažádala technickou komisi.

Základní podmínkou pro zařazení je to, že firemní školení obsahuje nejenom tématiku čistě firemní-produktovou, ale také témata obecné kamnářské teorie nebo praxe. Firmy mohou průběžně žádat o zařazení do KDV . Pokud nevíte jak, kontaktujte sekretariát cechu, paní Janu Macourkovou na emailovou adresu sekretariat@cechkamnaru.cz a vyžádejte si informace a podklady. Technická komise posoudí vaše požadavky a při splnění požadovaných kritérií bude rozhodnuto o zařazení do KDV. O výsledku bude žadatel informován. Cílem je zvýšit odbornou úroveň našich členů dle požadavků současné doby.

Držitele titulu Autorizovaný kamnář CKČR současně opravňuje užívat i razítko Autorizovaný kamnář CKČR.

Technická komise rady Cechu kamnářů ČR