Novým členem VEUKO se stalo Moldavsko


Setkání delegátů od 15. do 17. května 2019 v Praze:

Poté, co bylo loni vypracováno společné evropské stanovisko k tématu „jemný prach a kachlová kamna“, se ukázalo, že v mnoha zemích je „jemný prach“ ještě stále tématem v médiích a vyžaduje pozornost.

Polský svaz tak byl nucen informovat o zákazu vytápění dřevem v širokém okolí města Krakov, zatímco v Estonsku probíhají diskuse o překročení hraničních hodnot Benzo(a)pyrenu. Již vypracovaná příručka německého svazu na téma „jemný prach“ by proto měla být doplněna o evropská fakta a poté rozeslána.

V mnoha členských zemích VEUKO pracují svazy na zahrnutí kamnářského povolání do Evropského kvalifikačního rámce EQR. Zástupci jednotlivých svazů se vzájemně informovali o aktuálním stavu a mohli si s sebou pro svou další práci odnést podstatné podněty svých kolegů z kongresu.

VEUKO, založené původně německy mluvícími zeměmi, se každým rokem rozrůstá o nové členy: Letos se stalo novým členem Moldavsko poté, co se o jeho přijetí zasadila sousední země Rumunsko. VEUKO tak sdružuje 19 členských svazů z 16 zemí.

Bylo již nastíněno VEUKO Mistrovství Evropy ve výstavbě kachlových kamen 2021. Bude se konat u příležitosti evropského odborného veletrhu kachlových kamen a keramiky, zkráceně KOK Austria, od 26. do 28. ledna 2021 ve veletržním areálu ve Welsu. U příležitosti kongresu byla ustanovena porota skládající se z několika zemí VEUKO. První intenzivní diskuse se rozproudily ohledně kachlových kamen, která by se měla stavět.

Rozloučení s dlouholetými účastníky

Po mnoha letech jako aktivně působící členové oznámili svůj odchod z VEUKO dvě osoby: Prezident švýcarského svazu, Konrad Imbach a prezident Rakouského svazu kachlových kamen a Wolfgang Kippes se rozloučili s delegáty na jejich prozatím posledním kongresu. Prezident VEUKO,

Robert Salvata oběma poděkoval za jejich spolupráci v evropské branži kachlových kamen. „Konrad Imbach a Wolfgang Kippes byli po mnoho let rozhodujícím přínosem pro VEUKO. VEUKO by se bez jejich angažmá nenacházelo tam, kde nyní je. Náleží jim co možná největší poděkování!“, uvedl prezident Robert Salvata ve svém děkovném proslovu.

Historická Praha a česká kuchyně

To, že jsou Praha a Česká republika světově známé kromě bohaté historie, nádherných staveb a jedinečné skvělé kuchyně a ročně přilákají několik milionů návštěvníků z celého světa, nezůstalo utajeno ani účastníkům kongresu VEUKO.

Organizátoři tak optimálně využili několika volných chvil, aby si delegáti mohli s sebou odnést nejkrásnější dojmy ze Zlatého města. Delegáti navštívili proslulou restauraci „U Fleků“ a absolvovali krátkou prohlídku autobusem, která byla zakončena na světově známém Karlově mostě.