Novým prezidentem HK ČR je Vladimír Dlouhý


Dne 22. května 2014 se konal XXVI. sněm Hospodářské komory České republiky, kde bylo zvoleno kompletní vedení HK ČR na další tři roky. Cech kamnářů ČR na sněm HK ČR delegoval své tři zástupce – prezidenta Cechu kamnářů ČR Pavla Ryndu, členy Cechu kamnářů ČR Jiřího Kunce st. a Luďka Hradila.

Více informací naleznete na:
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/novym-prezidentem-hk-cr-je-vladimir-dlouhy.aspx