O český cech kamnářů se zajímají i čínští kolegové


Hned při zahajovacím dni letošního veletrhu ForArch se zástupcům Cechu kamnářů ČR naskytla velmi netradiční příležitost – hovořit o problematice stavby kachlových kamen a ekologii se zástupci čínské delegace. Ti se zajímali o činnost našeho cechu a o možnou spolupráci na bázi předávání poznatků. Zaznělo i pozvání na jejich konferenci.

„Zajímali se především o současné kamnářské normy a požadavky platící v rámci Evropy. Měli by zájem o převzetí evropských poznatků týkajících se hygieny a ekologie, které splňují současné požadavky na šetrný přístup k životnímu prostředí,“ specifikoval hlavní témata rozhovoru prezident Cechu kamnářů ČR Pavel Rynda s tím, že čínští kolegové projevili zájem konkrétně také o české kamnářské normy.

Zhruba hodinové diskuse s čínskými kolegy se aktivně účastnili prezident cechu Pavel Rynda, radní Jan Temr a Ivo Bartoš. Právě oni totiž zastupovali naši organizaci na veletržním cechovním stánku během zahajovacího dne akce. Trojici návštěvníků z čínské asociace Efficient Stove Division of China Association of Rural Energy Industry popsal radní Bartoš jako vstřícné a slušné, se zjevným zájmem o legislativu. Diskuse se prý odehrávala v přátelském duchu a díky čínskému překladateli, který žije v České republice již dvě desetiletí, byla i bezproblémová a plynulá.

Záměry a postoje zástupců čínské delegace nasvědčovaly tomu, že patrně dochází ke změně čínské politiky z hlediska ekologie, nebo alespoň ke změně politiky v rámci některých subjektů. Evidentní byla také otevřenost jejich přístupu k mezinárodnímu pojetí a spolupráci. „Z jejich slov vyplývalo, že si naprosto uvědomují, v jakém ekologickém průšvihu se jejich země v současnosti nachází. A právě oni reprezentují instituci, která to má řešit,“ podotýká Ivo Bartoš.

Hlavní směr kamnářského řemesla v Číně se dle vyprávění delegátů rodí především v tamních vesničkách, kde je tento typ vytápění častý a nezbytný. A důraz na uspokojení potřeby naprosto upozaďuje hygienické a ekologické ohledy. Proto roste ambice tamní organizace o centrální uchopení situace a snaha začít s osvětou. Příklad, jak to funguje v České republice, se jim podle všeho zamlouvá.

„Informovali jsme je, že v České republice jsou kachlová kamna stavbou, která je dána formální cestou, a to platnými normami a zákony. Cech kamnářů je pak další platformou, která pro své členy zajišťuje odborné semináře, v rámci kterých kamnářům sdělujeme nejnovější poznatky a postupy s ohledem na ekologické požadavky,“ dodává viceprezident cechu pro legislativu Jan Temr.

Přístup českého kamnářského cechu oslovil Číňany natolik, že v závěru rozhovoru projevili zájem o účast zástupců cechu na jejich dubnové valné hromadě v Číně. Překvapivé setkání by tak v ideálním případě mohlo vyvrcholit spoluprací mezi kamnáři v srdci Evropy a kolegy z nejlidnatějšího státu světa. Hovořit o aktivní spolupráci je v tuto chvíli předčasné, ovšem čínská delegace dala vedení cechu nový podnět a ukázala další možnost mezinárodní spolupráce, na níž by dosud málokdo jen pomyslel.

Jitka Šimůnková