Ohlédnutí za veletrhem FOR ARCH 2017


V sobotu 23.9.2017 skončil 28. ročník největšího českého stavebního veletrhu FOR ARCH. Prezentace kamnářského řemesla, a tedy i propagace všech v cechu sdružených individuálních kamnářů a firem, byla i letos hlavním cílem cechovního stánku a zájem veřejnosti byl opravdu velký.

Kamnářská expozice se oproti předchozím letům prostorově rozrostla. Nově byla rozdělena na část konzultační a pracovní, resp. dílenskou. Zatímco v první části mohli návštěvníci získat konkrétní informace, prohlédnout si různé typy topidel, která pro potřeby výstavy zapůjčili naši členové, a udělat si představu o historii, současnosti a možném budoucím vývoji našeho řemesla, dílenská část nabídla možnost sledovat reálnou stavbu moderního kamnového ohniště a kachlového pláště kamen. Stavební ruch budil zaslouženou pozornost a kamnářští učni ze 2. a 3. ročníku byli i se svými díly prostě nepřehlédnutelní.

Je ale potřeba připomenout i další neméně důležité události, které s výstavou souvisely. Uspořádáno bylo již tradiční odborné školení pro zájemce z cechovních řad (sešlo se nás zde celkem 72), veřejnosti byla určena sobotní přednáška na téma Dimenzování krbu do nízkoenergetických objektů a světlo světa spatřil i nový Kamnářský speciál. Toho se jen v rámci výstavy rozdalo celkem 1 800 výtisků, a protože byl v nabídce ještě také speciál loňský, odnesli si návštěvníci od kamnářů celkem 2 500 časopisů. Můžeme-li už teď, týden po skončení výstavy, bilancovat, je třeba říct, že čas i finanční prostředky investované do náročných příprav expozice, školení, přednášek i redakční práce měly smysl. Letošní FOR ARCH tak opět přispěl ke zvýšení povědomí o kamnařině a byl důležitý pro její celkovou osvětu.

Všem, kdo se jakýmkoli způsobem na přípravách a průběhu výstavy podíleli, patří veliké poděkování.