Přívod externího vzduchu pro krb nebo kamna


Přívod externího vzduchu pro krb nebo kamna

V kamnářské praxi se denně setkávám s dotazy zákazníků, stavebních firem nebo projektantů, jak správně přivést externí vzduch ke spotřebiči a zdali je to vůbec potřeba. V tomto článku se na tato témata pokusím co nejkomplexněji odpovědět.

Norma ČSN 73 4230 se ve svém posledním vydání zmiňuje v bodě 5.6 o tom, že když je v domě nějaký ventilátor vytvářející podtlak (digestoř, rekuperace, ventilátor na toaletě, centrální vysavač,…), tak musí být zajištěno jeho vyrovnání pomocí dostatečného přívodu vzduchu. Normotvůrci se už však nezmiňují o tom, jestli se tak stane pootevřeným oknem (kdo by topil s otevřenými okny?) nebo pomocí takzvaného externího přívodu vzduchu (EPV).

Za mě jako praktika je vždy lepší zajistit přívod vzduchu a nespoléhat pouze na vzduch z domu, i když je třeba nadstandardně prostorný. Doporučuji proto dohodnout se s kamnářem již ve fázi projektové dokumentace a probrat s ním detailně otázky jak a kam vzduch přivést. Vyhnete se tím problémům při instalaci (viz. foto č. 1 a foto č. 2).

Přívod vzduchu pod základovou deskou je asi nejideálnější možností. Jsou zde nejlépe vyřešeny tepelné mosty a není nijak narušena finální skladba podlahy. Problém zde může nastat s vyústěním EPV pod úrovní terénu. To lze řešit např. malou šachtou s trativodem na případný kondenzát (viz. foto č. 3 a foto č. 4). V místnosti pak vyústění pro napojení topidla vypadá takto (viz. foto č. 5) a kamnář snadno provede dopojení konkrétního spotřebiče (viz. foto č. 6).

Přívod externího vzduchu ve finální skladbě podlahy je také jedna z přijatelných možností jeho vedení (viz. foto č.7). I zde může samozřejmě nastat situace, kdy je vyústění EPV pod terénem exteriéru. Vedle výše popsané varianty s šachtou lze např. problém vyřešit v rámci profilu zateplení venkovní fasády (viz. foto č.8,9). Častou chybou, která se objevuje v souvislosti s tímto postupem, je nedostatečná tepelná izolace vedení a špatná volba průřezu vzduchového kanálu, a to zejména při použití plochého profilu. Zde je potřeba vždy zachovat plochu udávanou výrobcem topidla, anebo kamnářským výpočtem, který zahrnuje i tlakové ztráty dle počtu kolen přívodního potrubí. Údaje jsou zde obvykle uváděny v cm² a máme-li místo plošné míry k dispozici pouze průměr kruhového přívodu, je třeba při použití rovinných útvarů (obdélník, čtverec) plochu správně přepočítat. Při nedodržení předepsaných požadavků se kamna na přívodu vzduchu dusí a nefungují, jak mají. Je to podobné jako byste jeli v autě s napůl zataženou ruční brzdou.

Přívod externího vzduchu z komína je dnes velice oblíbenou možností realizovanou hlavně v nízkoenergetických a pasivních domech. Tyto systémy nabízí například www.ciko-komíny.cz, www.heluz.cz nebo www.schiedel.com/cz/ a další (viz. foto č. 10, 11, 12). Fungují velice dobře a není třeba se jich obávat. Ilustrační animaci jak to vše funguje naleznete třeba na stánkách firmy CIKO s.r.o.

Přívod vzduchu přímo přes zeď patří spíše ke krizovým variantám. S ohledem na obvykle krátké vedení (cca do 1 m) se posunuje rosný bod dovnitř do budovy, důsledkem pak jsou třeba mokré skvrny a plísně na zdivu, případně srážení vody, která při nasávání chladného vzduchu kape do okolí spotřebiče. Tuto možnost vedení EPV realizujeme tam, kde se nenabízí jiné řešení (viz. foto č. 13, 14, 15, 16).

Jak tedy správně připravit přívod vzduchu? Určitě věc nepodceňte a komunikujte již v přípravné fázi projektu realizace topidla s odborníkem. Většina slušných kamnářů vyjde zákazníkovi vstříc a dodá podklady pro projektanta i stavbu (viz. foto č. 17,18). Stavební firma pak může vše řádně zajistit a dopojení kamen na EPV se zadaří na výbornou (viz. foto č. 19).

Nezapomínejte udržovat v dobrém stavu nejen kamna a komín, ale pravidelně kontrolujte i průchodnost vedení EPV. Že je nějaký problém na přívodu externího vzduchu poznáte jednoduše tak, že kamna s pootevřenými dvířky hoří a jakmile je zavřete, začnou se dusit nebo úplně zhasnou. Příkladů neudržovaných nasávacích mřížek mají kamnáři ve své fotodokumentaci nespočet (viz. foto č. 20). A přitom právě průchodná nasávací mřížka patří mezi základní prvek bezpečného provozu topidla

Závěrem mi dovolte stručnou rekapitulaci. Řešte s kamnářem včas jak provedení, tak i vyústění a průměr přívodu vzduchu. Předejte mnohým pozdějším problémům a komplikacím. Obrátíte-li se navíc na některého z členů Cechu kamnářů ČR, máte záruku kontaktu s proškoleným odborníkem, který může využívat teoretického i praktického zázemí profesního společenství, které je na kamnařinu přímo zaměřeno.

Ing. Jaroslav Koutný

viceprezident Cechu kamnářů ČR