Proběhl první cechovní seminář


Dne 5. června 2009 v hotelu Žebětínský dvůr v Brně proběhl první cechovní kamnářský seminář ze série projektu dlouhodobého interního vzdělávání v rámci Cechu kamnářů. Tento projekt zpracovává rada Cechu kamnářů ČR pro své členy s cílem zvýšit jejich odbornost a celkový rozhled v kamnářské profesi. Definitivní podoba koncepce dlouhodobého vzdělávání bude představena na Valné hromadě Cechu, která proběhne 2. října 2009.

První seminář byl zaměřen na téma „Navrhování a praktické realizace stavěných tahových šamotových systémů“ a přednesl ho kolega Mojmír Jauernig. Obsahem semináře byla detailní ukázka provádění funkčních částí kachlových kamen jako např. vytápěné ležení, vytápěná lavice, osazování pečících trub v těžkých kachlových kamnech, hypokaust nebo teplovzdušné přitápění z těžkých kachlových kamen a to vše na principu klasických stavěných šamotových tahů a topenišť. Kolega Jauernig zde na ukázce svých deseti konkrétních realizovaných příkladů staveb podrobně rozebral jejich funkční využití, způsob vytápění a postupy při řešení jednotlivých funkčních částí kamen. Seminář se včetně průběžné diskuze odvíjel na vysoké odborné úrovni a nutno konstatovat, že na náročnosti a zajímavosti prezentovaných staveb byla vidět zúročená dlouholetá praxe a zkušenost jejich autora.

V rámci semináře byla tradičně pořádána také odborná výstava výrobků a materiálů souvisejících s kamnářskou tématikou, kterou si zúčastnění mohli prohlédnout v přestávkách školení. Výstavku využilo ke své prezentaci pět vystavovatelských firem.

Semináře se zúčastnilo kolem šedesáti kamnářů a dle pozitivních reakcí a zájmu zúčastněných bylo školení velmi kvalitní a úspěšné. Doufáme, že následující cechovní semináře v rámci interního vzdělávání budou stejně zajímavé a přínosné a budou se těšit rostoucímu zájmu z řad členů cechu kamnářů.

Členové cechu, kteří se školení nemohli zúčastnit a mají zájem o tuto tématiku, si mohou skripta k tomuto semináři zakoupit v ceně 1.000,- Kč v kanceláři cechu.