Česko-slovensko-rakouské kamnářské vazby utuženy při společném setkání v Praze aneb norma EN 15544 nadále platí!


V pondělí 29. 5. 2017 přivítal prezident Cechu kamnářů ČR Pavel Rynda v pražském sídle na Jarově významné hosty. Hlavním důvodem návštěvy Ing. Roberta šalvaty, prezidenta evropského společenství kamnářů VEUKO, a PhD. Thomase Schifferta, viceprezidenta VEUKO, předního zástupce svazu rakouských kamnářských cechů, bylo úterní setkání s autory článku „Revize norem EN, STN a ČSN 15544“ Ing. Františkem Jiroušem a Ing. Tomášem Dlouhým (oba ČVUT, Fakulta strojní, ústav energetiky), vydaného v časopise Energetika 6/2016. Za českou stranu se jednání zúčastnili Břetislav Holešínský a Vít Pešek a je třeba podtrhnout, že šlo o velmi důležitou schůzku.

Kritický text byl totiž mimo jiné i inspirací pro stížnost adresovanou evropským institucím. Tato stížnost požadovala opravu normy či úplné pozastavení její platnosti. Není třeba zdůrazňovat, jaké dopady by to mělo pro kamnařinu. Kauze se podrobně věnovala už minulá rada a Břetislav Holešínský z titulu viceprezidenta pro techniku zaslal autorům článku písemné stanovisko cechu s nabídkou osobní schůzky. K té došlo po delší odmlce, jistě i s vědomím hrozící veřejné konfrontace, až nyní.

A jaký byl výsledek? Pro normu EN 15544, a tedy i pro naše řemeslo, dobrý. Autoři problematického textu víceméně uznali teoretické i praktické argumenty podporující správnost normy a problém teď celkově vnímají jako nešťastný. Prezident VEUKO Ing. Robert Šalvata se nabídl, že za Asociaci evropských kamnářských svazů zformuluje text, který bude přímou reakcí na nepřesnosti v článku „Revize norem ..“. Časopis Energetika s jeho brzkým uveřejněním počítá.

A abychom spojili užitečné s příjemným, využili jsme tuto příležitost i k setkání rakouských, slovenských a českých kamnářů. Pondělní odpoledne a večer se nesly v přátelské a inspirativní atmosféře, což je dobře vidět z přiložených fotografií.