SLOVO PREZIDENTA: Děkuji vám!


Letošní setkání členské základny je pro mne nezapomenutelným zážitkem díky všem, kteří se jí zúčastnili. Atmosféra, která provázela především druhou polovinu programu, byla velmi přátelská a příjemná. Cítil jsem pospolitost naší organizace, a to je pro mě zásadní.

Jsem rád, že jsme se jako celek domluvili na krocích, které je potřeba učinit v nadcházejícím čase i proto, abychom měli vhodné nástroje a prostředky na činnost, kterou jako cech vykonáváme pro kamnářské řemeslo v naší zemi.

Velmi si vážím přízně, kterou jste mi projevili při předávání ocenění. Z vaší úžasné reakce jsem téměř neměl slov. Měli jsme také možnost si společně připít na dvacet let uplynulých od vzniku cechu a zároveň na roky budoucí. Věřím, že budou úspěšné.

Rovněž náš společenský večer probíhal skvěle. A jak jsem sledoval ty, kdo se ho účastnili, byla to opět velmi vydařená zábava.

Tímto tedy děkuji všem za účast na letošní valné hromadě a jejím doprovodném programu, a to nejen členům, ale také hostům a vystavovatelům. Zároveň (nejen) nově přijatým členům přeji, aby pro ně bylo členství v Cechu kamnářů ČR přínosem. A ať nám táhnout!

Pavel Rynda

Noví členové cechu:
Antoš Petr, Bukovjanová Radka, Bc. Dratnal Pavel, Holeček Dušan, Jančura Petr, Janů Radek, Ing. Král Michal, Krásný Petr, Lochovský Tomáš, Nový Roman, Repaský Jozef, Soukup Libor

Noví sympatizanti:
Novotný Daniel, Bc. Pater Leoš, Pošmourný Martin