Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích


(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

SPTZ ČR o.s. se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 roky.

SPTZ ČR o.s. je zapojen do činnosti v rámci projektu v platformě nazvané Stavebnictví II., kdy je naším partnerem v projektu OS Stavba.

Zapojení v projektu navazuje na projekty předchozí.

Platforma Stavebnictví II. (tzv. malé stavebnictví) je zapojena do několika klíčových aktivit, kterými jsou:

KA 01 – Rekonstrukce a činnost Pracovní skupiny na úrovni bipartitní platformy.

KA 04 – Vliv vícesměnných provozů na výkon profese v odvětví.

KA 05 – Stres, vyhoření, psychická zátěž – faktory ovlivňující výkon profesí.

KA 06 – Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat.

KA 09 – Přenos informací z realizace KA na cílovou skupinu.

K realizaci klíčových aktivit bylo nutné před jejich vlastním plněním zpracovat dotazník a provést jeho vyplnění vybranými pracovníky pracující v různých profesích ve stavebních řemeslech. Jednalo se zástupce řemesel, kterými byli zejména malíři a lakýrníci, kamnáři, sádrokartonáři, obkladači, klempíři, tesaři a pokrývači. Celkem bylo vyplněno 127 dotazníků. Poté bylo provedeno vyhodnocení výsledků sběru dat a na základě toho byly zpracovány podklady pro vlastní realizaci aktivit pro cílové skupiny řemeslníků.

V rámci výše uvedených klíčových aktivit bude provedena celá řada setkání zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v různých formách. Jedná se zejména o tematická setkání (v KA 04 celkem 7 setkání), v KA 05 celkem 7 setkání a v KA 06 celkem 18 setkání). Ke konci prosince 2019 již proběhlo celkem 5 tematických setkání, z toho 1 ke KA 04 na téma nutriční poradenství při nepravidelném stravování a 4 setkání proběhla ke KA 06 mistrovské zkoušky, EET pro živnostníky a BOZP).

Dále budou v rámci realizace jednotlivých dílčích úkolů projektu provedeny informačně diskusní semináře, kterých bude celkově 6 a na závěr bude provedena 1 konference.

Plnění projektu probíhá dle předem stanoveného časového harmonogramu zatím bez zásadních problémů.

Zpracovala: Alena Paslerová