Střední odborná škola Jarov nově nabízí rekvalifikace v oborech Kamnář


Střední odborná škola Jarov se stala státem garantovanou organizací, s právem udělovat Osvědčení za vykonanou zkoušku z těchto profesních kvalifikací: Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků, Kamnář stavitel krbů a Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel, skládajících úplnou profesní kvalifikaci. Jedná se o soubor tří navazujících rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Kamnář (kód: 36-67-H/02). Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním tří zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Následně si úspěšný absolvent může podat přihlášku k vykonání závěrečné zkoušky v rámci učebního oboru Kamnář s následným vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Výstupem závěrečné zkoušky je tedy získání příslušného středoškolského stupně vzdělání.

Kdo se může do rekvalifikačního programu přihlásit?

Každý, kdo má ukončené základní vzdělání a dosáhl 18 let věku. Náš rekvalifikační kurz obsahuje všechny aspekty zvyšování vzdělání, včetně již dříve zmíněné možnosti získání výučního listu.

Jaké má naše škola technické a odborné zázemí pro tyto vzdělávací programy?

Střední odborná škola Jarov patří mezi jediné dvě školy, které v České republice připravují žáky pro tento učební obor i v denním studiu. Právě proto má i velmi kvalitně vybavené dílny, v souladu s požadavky příslušného hodnotícího standardu, zároveň dlouhodobě spolupracuje se zkušenými odborníky, a především s Cechem kamnářů ČR. Mezi těmi klíčovými bych rád jmenoval alespoň pány Pavla Ryndu – presidenta Cechu kamnářů České republiky, RNDr. Jana Vodenku a Libora Soukupa. Zástupce autorizované osoby a jedním z budoucích lektorů se pro naši školu stal pan Vít Pešek. Dlouholetý vicepresident Cechu kamnářů České republiky, soudní znalec v oboru individuální kamnařiny, kamnář designer a keramik, který stál při samém zrodu kamnářského vzdělávání. Je autorem kamnářských učebnic a kamnářských norem. Řadu let učil kamnařinu v Ostravě a v Honí Bříze. Má bohaté praktické zkušenosti jak v oboru, tak také v odborné přípravě zájemců o tento obor z řad dětí i dospělých.

Jak bude rekvalifikace probíhat?

Odbornost a kvalita toho ročního rekvalifikačního kurzu je garantována také úzkou spolupráci s Cechem kamnářů ČR. Náplní kurzu je teoretická i praktická část zaměřená na navrhování, dimenzování a stavbu individuálních topidel, zejména kachlových kamen, sporáků a krbů. Kurz podporují přední výrobci materiálů a kamnářské firmy. Kurz probíhá vždy od pátku do neděle, zpravidla 1x měsíčně, zařazena jsou dvě týdenní soustředění (jarní a letní prázdniny).

účastníkům, kteří budou na kurz do Prahy dojíždět jsme schopni nabídnout ubytování.

Zájemcům jsme schopni nabídnout kvalitní ubytování za cenu 300,- Kč/os/den – není zahrnuto do ceny kurzu. Případně lze i zajistit stravování, vždy po vzájemné dohodě. Kapacita kurzu je 15 frekventantů, minimální počet pro otevření kurzu je 10 frekventantů.

A cena kurzu?

Kurzovné za všechny tři profesní kvalifikace je 48.000,- Kč vč. DPH, v ceně je potřebný materiál pro praktickou výuku a studijní literatura vytvořená přímo pro tento kurz. úhrada kurzovného je možná ve třech splátkách po 16.900,- Kč vč. DPH, dílčí částka je splatná vždy před započetím jednotlivých kurzů. O příspěvek nebo úhradu celého kurzovného lze požádat úřad práce příslušný dle místa bydliště uchazeče.

V případě zájmu či dalších dotazů kontaktujte na e-mail: czv@skolajarov.cz nebo tel. 777 802 791.

Janeček Miloslav, Mgr.
ředitel školy