Učni si prohlédli výrobní provoz a získali praktické zkušenosti


Dostat učně kamnářských oborů z žákovských lavic do terénu, kde si mohou řemeslo, jak se říká, osahat, je pro budoucí kamnáře cenná zkušenost. Takovou možnost dostali také učni kamnářského oboru pražské Střední odborné školy stavební a zahradnické. šest učňů se vypravilo dokonce až za hranice do dolnorakouského Krummnussbaumu, konkrétně do zázemí společnosti Rath.

Snaha o naplnění marketingové strategie firmy a snaha rozšířit povědomí učňů o možnostech kamnářského trhu, vyústily ve dvoudenní školení v prostorách zmíněné zahraniční společnosti v polovině dubna. školení se zúčastnilo pět posluchačů třetího ročníku oboru kamnář a jeden posluchač prvního ročníku téhož oboru.

„Učni byli bezvadní, ke všemu se stavěli se zájmem, bavilo je to. Myslím, že jsou velmi šikovní,“ uvedla za společnost RATH žárotechnika Zdeňka Horáčková, která se podílela na organizačním a technickém zajištění akce.

První den se učni seznamovali s výrobním programem firmy, která kromě výroby žáruvzdorných a izolačních materiálů pro kamnáře vyrábí tyto produkty pro průmysl a vyváží je do celého světa. A nezůstalo jen u teorie. Učni si sami vyzkoušeli práci s omítkami pro finální úpravu kamen a dostali i několik praktických rad.

Druhý den po snídani byla na programu prohlídka výrobního provozu. „Žáci prošli celým provozem, od skladu surovin, přes jejich přípravu, míchání, tváření a výpal. Viděli rozdílné technologie a výrobu tepelně nejexponovanějšího zboží a kamnářského zboží, konstrukčních i izolačních materiálů, lepidel a malt,“popsal zajímavou exkurzi pedagog Jan Vodénka, který se akce účastnil jako doprovod.

Kromě toho učni viděli také pečení chleba a vyzkoušeli si stavbu biotopeniště s nanášením lepidla. školení bylo zakončeno společným obědem se školiteli firmy. „Návštěva a produktové školení u firmy Rath byly pro posluchače přínosné, protože měli poprvé možnost zhlédnout takový výrobní závod, vidět z čeho a jak vznikají materiály, které jim v nastávající práci budou procházet rukama,“ dodal doktor Vodenka a potvrdil, že oba dva dny byl na učních vidět zájem i soustředění. Možná tak nastartovala spolupráce mezi školskou a firemní sférou, která posune výuku učebních oborů dalším směrem.