Vážený pane prezidente, milý Pavle, děkujeme!


Cech kamnářů ČR postihla 31. 1. 2020 bolestná ztráta. Ve věku 70 let zemřel po těžké nemoci prezident Cechu kamnářů ČR, Pavel Rynda.

Byl jedním ze zakládajících členů cechu a v čele kamnářského společenství stál dlouhých 25 let. Byl na slovo vzatým profesionálem, který své řemeslné zkušenosti předával vždy nezištně dál jak v rámci cechu, tak v roli pedagoga při výchově nové kamnářské generace. Byl skvělým kolegou, spolehlivým přítelem a kamarádem, starostlivým otcem rodiny a především dobrým, poctivým a čestným člověkem.

Už dnes nám chybí jeho rozhodnost, erudice a nadhled. Není pravda, že každý je nahraditelný – po Pavlu Ryndovi zůstane nezahojitelná rána v srdcích všech, kteří měli to štěstí být mu nablízku jak v osobním, tak v pracovním životě.

Vážený pane prezidente, milý Pavle, děkujeme!

OBR: Pavel byl nadšeným pedagogem. Svým učňům se snažil předat to nejlepší. Z řemesla i ze sebe…