Vedení cechu pokračuje v činnosti v dosavadní sestavě


Hlasování o důvěře v radu, přijetí nových členů, užitečné semináře, rekapitulace uplynulého roku, plány pro ten letošní a s tím spojená jednání se zainteresovanými osobami – takový byl únorový Sněm Cechu kamnářů ČR, který se konal v pátek 26. 2. 2016 v kongresovém hotelu Jezerka nedaleko sečské přehrady na Pardubicku.

V uplynulém roce pracovali radní cechu na řadě počinů souvisejících s osvětou řemesla. Jedním z kroků byla i spolupráce s Asociací malých a středních podnikatelů, v rámci které došlo k publikování článku o kamnářích v periodiku MF DNES. Ovšem oproti původnímu záměru redakce zpracovala téma ne příliš šťastným způsobem. Přestože to vedení cechu mohlo ovlivnit jen do určité míry, za nezdařilý krok přijali radní zodpovědnost a nechali během sněmu hlasovat o důvěře v radu. Výsledek byl jeden hlas proti, jeden se zdržel hlasování, ostatní vyslovili radě důvěru.

„Jsem velice spokojen. Z hlasování je vidět, že má rada v plénu většinovou důvěru. Té si velmi vážím nejen já, ale i celá rada. Skutečně všichni děláme vše pro to, abychom si ji zasloužili,“ uvedl prezident Cechu kamnářů ČR Pavel Rynda s tím, že ho také potěšilo zvolení Jana Temra zpět do rady, protože je pro cech přínosem už řadu let a odvádí velkou práci nejen v oblasti marketingu.

Radní tedy pokračují v kompletní sestavě jako dosud a před sebou mají důležité úkoly v podobě nových i již rozjetých projektů zaměřených na výzkum parametrů některých druhů individuálně stavěných topidel, ale i osvětu řemesla a propagování členů cechů, čemuž by měl napomoci portál mistriremesel.cz. Ideu této platformy vysvětlil během sněmu i Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD., předseda Asociace malých a středních podnikatelů, který byl hostem sněmu. Kromě něj pozvání přijali také ředitelé středních škol Jarov, Horní Bříza a Ostrava. Dále zástupci hospodářské komory, společenstva kominíků, obkladačů a slovenských kamnářů.

„Pozvaní hosté nejen vystoupili se svými proslovy a myšlenkami, ale po ukončení jsme si s nimi sedli a probíhalo několik jednání u kulatých stolů. Bylo to velice přínosné a příjemné setkání, vše probíhalo pozitivně,“ podotkl za cech Pavel Rynda a dodal, že příjemný byl i večer sněmu, kdy byl čas na společenskou zábavu členů cechu spojenou s dobrým občerstvením, hudbou a tancem.

Jako vždy se při příležitosti sněmu konaly také odborné semináře. Jedním z nich byl i seminář věnovaný problematice správného napojování spotřebičů na komíny, který vedla Simona Bártová. Výběr toho nejzajímavějšího z něj se dočtete v Kamnářském zpravodaji CK ČR.

Příští zasedání sněmu bude v roce 2017, a to v prostorách střední školy na Jarově, kde Cech kamnářů ČR sídlí.