Veletrh KOK 2014, Wels


KOK 2014: Cech se poprvé prezentoval v Rakousku. Navázal spolupráci

Cech kamnářů České republiky se poprvé ve své historii prezentoval v rakouském Welsu na známé výstavě KOK 2014. Výstavu pořádaly ve dnech od 22. do 24. ledna Rakouský kamnářský svaz a Sdružení evropských kamnářských svazů (VEUKO). Záštitu nad výstavou převzaly český a slovenský cech kamnářů.

Motivací k účasti našeho cechu na rakouské výstavě byla nejen možnost prezentace českého cechu v zahraničí, ale zároveň možnost setkání s dalšími prezidenty zahraničních cechů a významnými představiteli kamnářského řemesla.

„Hlavní přínos naší účasti na výstavě KOK 2014 spatřuji v tom, že se nám zde podařilo navázat bližší kontakty s představiteli evropských cechů. Do budoucna by to mohlo přinést výsledky hlavně v posunu v získávání a přenášení nových poznatků kamnářské teorie,“ hodnotí prezident Cechu kamnářů České republiky Pavel Rynda účast cechu ve Welsu. „Na závěrečné slavnostní večeři po ukončení výstavy jsem projednal s prezidentem rakouských kamnářů Dr. Wolfgangem Kippesem navázání bližšího kontaktu mezi špičkami našich organizací a pozval jsem ho do Prahy na Jarov. Pan Kippes pozvání vřele přijal.“

Kromě prezidenta cechu pana Ryndy se výstavy účastnil také radní Vít Pešek. Také on si pochvaluje navázání spolupráce. „S panem Mgr. Jacekem Rękou, viceprezidentem polského kamnářského svazu, jsme jednali převážně na téma kamnářské techniky, problematiky krbů a kamen v Polsku a polské kamnářské školy. Možná se pro nás rýsuje možnost spolupráce na vzdělávací úrovni. Jednali jsme také se zástupci firmy P-D Refraktories CZ na téma kamnářského výzkumu, nových spalovacích komor a materiální a finanční podpory ze strany této společnosti. I zde se rýsuje potenciální možnost jakési materiálově-finančně-technické symbiózy,“ uvádí konkrétní příklady jednání Vít Pešek s t

Společný stánek pro Čechy i Slováky

Český cech kamnářů měl na výstavě KOK 2014 společný stánek se slovenským cechem. Přestože lze na jednu stranu hovořit o velkém úspěchu z pohledu navázání kontaktů, z pohledu prezentace hovoří radní českého cechu, kteří výstavu navštívili, spíše o zklamání. Stánek se totiž nacházel trochu nešťastně v průchodu mezi dvěma sály a vybavený byl pouze stolkem s jednou židlí. Jednoznačně to tedy neodpovídalo faktu, že český a slovenský cech převzaly nad výstavou záštitu, a tedy by si zasloužily vhodnější a reprezentativnější umístění stánku i jeho vybavení. Pravdou však je, že český cech za stánek nic neplatil a jakákoli forma prezentace, třebaže skromná, na takovéto výstavě je dalším posunem v rámci marketingové strategie cechu, který na rakouské výstavě rozdával zájemcům z řad návštěvníků své prospekty a letáky přeložené do němčiny.

Kromě československého cechovního stánku přispěly k prezentaci českého kamnářského řemesla i čeští vystavovatelé. Také tyto kolegy navštívili zástupci našeho cechu. A opět ze setkání vzešla spolupráce. Například firma Hoxter přislíbila dodat do Střední školy Horní Bříza krbovou vložku pro potřeby výuky v praxi.

Během výstavy se uskutečnila i řada doprovodných akcí, například seminář s přednáškou Thomase Schifferta či přednáška Ing. Josipa Zekice, překládané do slovenštiny. Především o druhou z nich byl velký zájem z řad českých návštěvníků, mezi nimiž byli i kamnáři, kteří dorazili na výstavu autobusem organizovaným firmou Banador. „Sál byl plný Čechů a Slováků, zájem byl velký, prostor zaplnily desítky lidí. Pan Zekic hovořil mimo jiné na téma zpřísňujících se norem týkajících se emisních hodnot, které u nás vejdou v platnost v roce 2015. Další zpřísnění pro celou Evropu bude pak i v roce 2018. Přednáška byla velmi dobrá, technicky poučná a dokreslila naše současné informace,“ míní radní Břetislav Holešínský, jenž se na výstavu ve Welsu rovněž dostavil. KOK 2014 přirovnal k českému ForArchu v Letňanech a podotkl: „Měl jsem radost z toho, že mezi vystavovateli byly i české firmy, že se v zahraničí prezentovalo i české řemeslo a přispěl k tomu určitou měrou i československý stánek.“