VEUKO: Češi vynikli i mezi kamnářskými velmocemi


Na květnovém kongresu VEUKO v polském Krakově vzbudil pozornost svými poznatky, které získal v rámci spolupráce s vědeckou obcí, konkrétně měřením kamen v kalorimetrické komoře. Ostatní členské země rovněž prezentovaly své počiny, ať už jde o lobby za zájmy kamnářů nebo například knižní osvětu mezi nejmenšími.

Důležitá objektivní čísla, která má k dispozici a dále získává výzkumným měřením český cech kamnářů. Malou „ochutnávku“ výsledků měření nabídla zástupcům členských států VEUKO radní Simona Bártová, která nás do Krakova odcestovala reprezentovat s radním Pavlem Baďurou. Její přednáška trvala necelých 20 minut a s ohledem na veliké nadšení, které vzbudila u všech přítomných, to byla jednoznačně nejúspěšnější prezentace letošního kongresu.

„Ještě po oficiálním programu za mnou chodili zástupci jednotlivých organizací a žádali bližší informace o projektech, na nichž náš cech spolupracuje s Výzkumným energetickým centrem v Ostravě. Například Estonci byli zaskočeni, že vůbec lze změřit tolik parametrů. Slovinský zástupce by se zase rád zapojil do projektu kvůli své disertační práci. Pro Rakušany a Němce je to zajímavé z pohledu ověření jejich výpočetního programu,“ popisuje zájem Simona Bártová.

Také zástupci ostatních členských zemí se pochlubili tím, co dělají pro kamnářské řemeslo a jeho rozvoj. Rakousko je známé svou silnou pozicí při vyjednávání s Bruselem. Aktuálně se snaží zvrátit myšlenku energetických štítků na všech průmyslově vyráběných kamnech včetně vložek. Těmito štítky jsou dnes označovány některé spotřebiče v domácnostech.

„Problém je, že všechna kamna by byla v režimu B. Fakticky by to tak zákazníkovi nezlepšilo přehled o trhu a pro výrobce by to znamenalo navýšení nákladů,“ podotýká radní Bártová.

Švýcarsko na kongresu informovalo o svých nových předpisech souvisejících s požární bezpečností. Na bezpečnosti také v poslední době pracuje Itálie, jež měla problémy se zahořením spalné konstrukce od kamen. Na každou instalaci tam nyní musejí vystavit knihu přibližně o 50 stránkách s informacemi pro zhotovitele a zákazníka, včetně on-line podoby pro úřady.

Rusko od letošního roku zastupují již dva cechy. Nově do organizace VEUKO vstoupil ruský progresivní cech, který se snaží poevropštit vše, co se v kamnařině nyní staví. Ruský cech, který byl přijatý do evropského sdružení v roce 2013, se více drží tamní tradice. Nicméně je si vědom, že je nutné pozici kamnářského řemesla stále budovat. V rámci osvěty mezi těmi nejmenšími cech aktuálně vydal sbírku nových pohádek pro děti. A hlavními tématy jsou, jak jinak, oheň a kamna.