VEUKO – kongres 2018


VEUKO kongres se konal v letošním roce v Rakousku. Když jsem byl v lednu osloven Pavlem Ryndou, který byl tímto pověřen radou cechu, zdali bych opět nezastupoval český Cech kamnářů na Evropské půdě, váhal jsem několik dní s mým rozhodnutím. Ano jedná se o prestižní funkci, vždyť se na několik dní setkáte s „nejdůležitějšími“ členy evropských kamnářských svazů a cechů. Na druhou stranu je nezbytné nejen pečlivě připravit, ale i následně od prezentovat činnost našeho cechu a to v cizím jazyce. To s sebou nese daň několika dní, které musíte do funkce investovat.

Setkání neprobíhalo, tak jak bylo původně avizováno ve Vídni, ale asi 70 kilometrů od hlavní metropole Rakouska v malebném historicky původně maďarském městečku RUST u Neusiedler See, které je známo domovem 22 párů čápů, která mají svoje hnízda na vyvýšených konstrukcích komínů většiny domů.

Po celkem náročné cestě, která byla především na našem území vydatně protkaná objížďkami, semafory a stavbami jsem po celkem sedmi hodinách dorazil zdárně do hotelu.

Musím ocenit kondici Pavla Ryndy, který se ke mně přidal v Praze, celých pět hodin jsem ho viděl ve zpětném zrcátku a nenechal se rozhodit ani otrlými piráty silnic, kteří přejíždí z pruhu do pruhu snad ještě agresivněji, než Pražáci. Večerní sklenka místního bílého vínka nám tedy přišla opravdu vhod.

Hned první den, byl od samého rána velmi pracovní, nejen nový členové Veuka Francie a Rumunsko, ale i ostatní země postupně prezentovali své úspěchy, cíle, projekty ale i nezdary. Velmi zajímavá je rozhodně naprosto rozdílná úroveň školství a vzdělávání v kamnářském oboru, zde je opravdu potřeba
vyzvednout náš cech. V tomto ohledu se totiž nacházíme rozhodně v popředí. Například ve Franci a v Rumunsku nemají vůbec žádné vzdělávání v oboru kamnář, natož školu, kde by se učili kamnářští učni.
V členských zemích VEUKO je také velmi rozdílná legislativa. Například v Rusku byla v letošním roce zrušena licence na stavbu kamen a krbů a tak si může kamna stavět, kdo chce a jak chce. To samé platí také pro Francii tam se žádná licence rušit ani nemusela, jelikož tam žádná nebyla. Stavět krby a kamna může každý.

Paradoxní je tedy srovnání například Rakouska, kde se kamna musí stavět podle nejnovějších norem, v souladu s pokyny výpočtového programu, vše musí odpovídat přísným ekologickým limitům, s jinými státy, o několik “ kilometrů dále, kde si naopak dělá každý, co chce – norma- nenorma “ to znamená, že máme před sebou v tomto směru ještě velký kus práce!

Druhý den pokračoval v nastoleném tempu, aby se vše stihlo, začal program již v osm hodin ráno. Autobusem jsme se hromadně přesunuli do sídla Rakouského svazu ve Vídni, kde proběhla krátká exkurze, při které nám byla představena vlastní certifikovaná zkušebna. Jednání pokračovalo tedy na půdě Rakouského svazu. Jde rozhodně o prestižní budovu s krásným vchodem, kde jsou ve fasádě umístěny stovky různých keramických kachlů, které věnovali cechu kamnáři z celého Rakouska a některé z kachlů jsou bezesporu historickým unikátem. Zde pokračovala zajímavá prezentace dalších členských zemí. Myslím, že všechny překvapila úroveň kamnařiny v Litvě. Tato malá země má velmi dobře nakročeno a zde se opět potvrdilo, že vše je jen v lidech. V lidech, kteří pro řemeslo neváhají obětovat svůj čas a jdou jasným směrem.

Tento den se představil druhý cech, chcete-li svaz Ruska. Kongresu VEUKO jsem se nezúčastnil posledních osm let a tak jsem ani netušil, že se minulý rok oba Ruské svazy mírně řečeno nepohodly v Petrohradě, kde se loňský kongres konal. Měl jsem tušení, že se něco podobného chystá i letos, ale náš VEUKO president prozíravě na tomto konfliktu zapracoval již první den a i druhý den nenechal propuknout ruské emoce.

Musím vyzdvihnout úsilí a um Presidenta VEUKO pana Roberta Šalvaty, kterému se podařilo uklidnit a dle mého názoru i urovnat nedobré vztahy dvou Ruských cechů. Robert jim dokázal najít společný cíl a přesvědčil je, že pokud budou táhnout za jeden provaz, cíle dosáhnou snadněji a to i bez sporů.

Odpoledne následoval kulturní program, tentokráte již s partnerkami, které mají na VEUKO kongresu vždy svůj společný „damenprogram“. Po“ rychlokávě“ v hotelu Sacher jsme se oděni v kvádru vydali na dvouhodinovou procházku centrem Vídně, abychom vysíleni padli do restaurace v krásném prostředí (údajně nejstaršího) sklepa ve Vídni. Stačilo pár sklenek vína, rakouská kulinářská specialita (vařené hovězí maso s jablečným pyré) a na prohlídku sklepního muzea klobouků, uniforem a všeho možného z doby císaře pána již skoro nestačily síly. Hromadný odvoz autobusem zpět do hotelu bylo příjemné zakončení náročného dne.

Poslední třetí den byl prezentován a odsouhlasen rozpočet na rok 2019. President Veuka zpětně pozitivně zhodnotil loňský kongres, který se uskutečnil v Rusku a opakovaně apeloval na vzájemnou spolupráci obou Ruských cechů. Následně proběhla diskuze k aktuálním tématům a byly stanoveny cíle pro další období. V diskuzi jsem navrhnul, aby byly veškeré presentace, technické informace, marketingové projekty prostě pokud možno vše co se na VEUKO presentuje přístupné všem členům. Tato myšlenka se setkala s širokou podporou. Po přijmutí usnesení následovalo shromáždění delegátů, focení a ukončení letošního VEUKO. Po společném obědě se účastníci letošního kongresu rozjeli na všechny světové strany. Cesta zpět byla vzhledem k pátečnímu Rakouskému svátku kupodivu podstatně snadnější a rychlejší než cesta tam.

Myslím, že jsme s Pavlem Ryndou navázali na naše dřívější velmi dobré vztahy s delegáty z Rakouska, švýcarska, Jižního Tyrolska, Slovenska a Slovinska. Díky těmto osobním vazbám se dostaneme snadněji k důležitým informacím. Velkou oporu máme především v Rakousku a to v bývalém presidentovi kamnářského svazu Leopoldovi Hallachovi, kterého jsme při slavnostní večeři oficiálně pozvali na kongres do Prahy, který se koná již v příštím roce. Nyní již jen čekám na oficiální tiskovou zprávu VEUKO, tak abych začal pracovat na dohodnuté výměně informací.

Můj cíl je aby byly veškeré dostupné presentace zúčastněných zemí k dispozici ke stažení na stránkách našeho cechu. Na cechovních stránkách by se měly postupně objevit i další technické informace, které se prezentovaly nejenom na letošním kongresu, ale i na kongresech minulých.

Vilém König