Volba nového prezidenta Cechu kamnářů ČR


Milí kolegové, příznivci kamnářského řemesla,

dovolujeme si oznámit, že na jednání rady Cechu kamnářů ČR 3. 3. 2020 jsme přistoupili k volbě nového prezidenta CK ČR. Rada zvolila většinou hlasů Mgr. Libora Soukupa.

Připojujeme slova našeho nového pana prezidenta.

Vážené kolegyně a kolegové, členové kamnářského cechu,

jak jste se již jistě dozvěděli, proběhla v rámci březnové schůze rady Cechu kamnářů ČR volba prezidenta. Pro mě osobně se pak 4. březen 2020 stal svým způsobem přelomovým datem. Z volby jsem vyšel jako ten, kdo je v rámci rady cechu poctěn důvěrou většiny, čehož si samozřejmě velmi vážím.

Zároveň však cítím velkou zodpovědnost a nebudu skrývat, že i jistou obavu, zda budu schopen vykonávat funkci prezidenta cechu alespoň z části tak dobře, jako můj předchůdce, prezident Pavel Rynda. Chci ale, abyste věděli, že se o to budu v rámci svých sil a možností snažit. Na našem společném kamnářském světě, do kterého patřím ve srovnání s mnohými z Vás vlastně jen krátce, mi hodně záleží. Těší mě být jeho součástí a nečekaná role, ve které jsem se teď s překvapením a možná jen na chvíli ocitl, to vlastně jen podtrhuje. Pokud bych měl vyzdvihnout oblasti, které považuji pro budoucnost cechu za důležité, pak zde musím zmínit v prvé řadě vzdělávání, osvětu a legislativu.

Legislativní oblast bude i nadále zcela zásadně vymezovat naše profesní teritorium a celkové budoucí možnosti oboru. S osvětou a vzděláváním jde ruku v ruce i respekt. Jen respektovaný, vzdělaný a sebevědomý odborník může být rovnocenným partnerem svému zákazníkovi, architektovi, staviteli, obchodníkovi nebo třeba ministerskému úředníkovi.
Vidíte-li to podobně, vím, že mohu počítat s Vaší pomocí a podporou, akcentujete-li věci jiné, rád se s nimi seznámím a bude-li to možné, nabídnu pomoc a podporu svou. Upřímně se těším na spolupráci !


A na závěr ještě malá omluva. Až dnes píši proto, že jsem si věci potřeboval srovnat sám v sobě. Hlavně jsem to musel rozdýchat.

Děkuji za pochopení.

Libor Soukup