Zemřel dlouholetý technik cechu


Smutnou zprávou pro naši organizaci je náhlé úmrtí pana Petra Vyhnanovského. Byl jedním ze zakladatelů cechu a zastával funkci technika Cechu kamnářů ČR. V rámci této činnosti měl na starosti odborné posudky a konzultace.

„Byl to velký odborník na správném místě. Cechovního technika dělal od založení kamnářského cechu, tedy od roku 1995. Velkou část svého života se věnoval kamnařině a poznatky z řemesla předával mladým kamnářům jako učitel na všech třech školách, s nimiž naše organizace spolupracuje. Jeho přínos pro řemeslo a cech byl tedy značný,“ uvedl prezident Cechu kamnářů ČR Pavel Rynda k úmrtí kolegy.

Kamnář, technik a učitel v jedné osobě pan Vyhnanovský byl na letošní valné hromadě cechu oceněn za to, že přispěl ke vzniku celostátní organizace kamnářů v České republice. Na tomto dosud posledním setkání našich členů si spolu se svými kolegy radostně připil k 20. výročí cechu a také na budoucnost.

Petr Vyhnanovský zemřel v úterý 18. srpna ve věku 69 let. Rozloučení s ním se uskuteční ve středu 26. srpna 2015 ve 12.15 v obřadní síni krematoria v Praze- Motole.