Zlatý plamen


52.

Moderní akumulační kamna

Název díla

Moderní akumulační kamna


Popis díla

Moderní akumulační kachlová kamna s průmyslově vyráběným ohništěm, automatickou regulací hoření a individuálně zděným šamotovým tahovým systémem. Moderní velkoplošné kachle s glazurou CHerry.


Autor díla

- Profil autora