Zlatý plamen


77.

Ocelová kamna

Název díla

Ocelová kamna


Popis díla

Celošamotová individuálně zděná kamna z tvarovek P-D Refraktories. Dveřní modul Leda Ferra. Regulace hoření Timpex. Plášť ze surové oceli a pálených cihel. System hypokaust pro další místnosti.


Autor díla

- Profil autora