Zvedli jsme úroveň naší prezentace


„Mimořádně úspěšná,“ těmito slovy stručně a výstižně zhodnotil naši účast na letošním mezinárodním veletrhu ForArch prezident Cechu kamnářů ČR Pavel Rynda. Vlastní stánek se zástupci naší organizace, přímo na místě stavěný kachlový sporák mladými učni, kvalitní projekce, prezentace cechu tištěným médiem, natáčení televize – to vše zahrnoval nabitý program cechu v rámci veletrhu.

V bezprostředním okolí cechovního stánku strhla největší pozornost návštěvníků stavba pravého kachlového sporáku, kterou přímo na místě předváděli po celou dobu konání veletrhu od 16. do 20. září mladí žáci kamnářských oborů. Každou chvíli přihlížely kamnářskému umu hloučky diváků. „Záměrem bylo ještě více přiblížit laikům kamnářskou profesi a předvést sofistikované pracovní postupy, které musí kamnáři bravurně zvládat,“ uvedl Pavel Rynda.

Kromě stavěného sporáku byla součástí cechovního zázemí také římsová kachlová kamna. A nechyběla ani profesionálně připravená projekce na plátně.

Lidé se u stánku zastavovali také pro informace a rady. Ty jim poskytli zástupci cechu z řad radních, kteří se na stánku v průběhu konání veletrhu vystřídali. Překvapivou návštěvou byli zástupci čínské delegace. Ti projevili zájem o převzetí evropských poznatků týkajících se hygieny a ekologie a také o české kamnářské normy.

Kromě možných konzultací na cechovním stánku posloužil návštěvníkům jako informační zdroj i tištěný časopis nazvaný Kamnářský SPECIÁL. Cech ho vydal právě při příležitosti konání veletrhu. Je to v historii cechu vůbec první tištění časopis určený veřejnosti, tedy potenciálním zákazníkům kamnářů a firem zaměřených na kamnářské výrobky. „O časopis byl velký zájem. Někdo v něm zalistoval, přečetl si to, co ho zajímalo, někdo si ho vzal rovnou domů. Těch, kdo si ho odnesli, bylo přes dva tisíce,“ upřesnil radní Jan Temr s tím, že vedení cechu má už nyní jasnou představu o dalších distribučních kanálech, prostřednictvím nichž se časopis dostane k laické i odborné veřejnosti.

Cech vydáním vlastního média učinil další krok v rámci externího marketingu a osvěty kamnářského řemesla. Za stejným účelem byl na veletrhu natočen také audiovizuální záznam o činnosti Cechu kamnářů ČR. Natáčela ho TV-Hobby a tím, kdo dělal rozhovory s prezidentem Pavlem Ryndou a radním Břetislavem Holešínským, byl známý televizní a rozhlasový moderátor Stanislav Berkovec.

„S loňskou účastí cechu na veletrhu jsem byl spokojený. Ovšem letos jsme úroveň naší prezentace posunuli ještě o pořádný kus dál a výše. Přípravy na veletrh nám zabraly desítky a desítky hodin plánovaní, zařizování, organizovaní. Ohromné úsilí, které do příprav celé akce investovali radní cechu, se ale skutečně vyplatilo,“ dodává prezident cechu s tím, že každému, kdo se na přípravách této akce podílel, patří jeho velký dík.